Javno čitanje dramskog teksta “ONI ŽIVE”

Čitaju autori: Milan Marković i Maja Pelević

Drama se bavi položajem umetnika u kontekstu današnje (kulturne) politike kroz lične, pa samim tim, i političke priče. Šta znači biti umetnik danas kada je kultura deplasirana i na koji način je moguće osvojiti nove prostore za izvođačke umetnosti? Kako se danas sprovodi kontrola diskursa i šta sme, a šta ne sme, da se proglasi za izvođački čin? Da li izvođenje teksta nastaje zapravo s one strane granica slobode govora?

Komentari