3. LIMIT Festival//TEMPORARIES

3. LIMIT – LAJV ART FESTIVAL//21-24. novembra 2013. DOB
Cena ulaznice: 200 dinara.

Sve počinje savršeno, kao u lošem filmu – na izletu smo, ljudi su se okupili, tu je i… Animatori su pripremili prikladan kulturno-umetnički program. Doduše i neprikladan, ali ako se potrudimo…

Ovom scenom grupa šest beogradskih koreografa otvara prezentaciju svog procesa rada, deleći sa publikom… Načini i uslovi rada karakteristični za savremenu lokalnu scenu, prestaju da budu lokalno specifični i… Autori pozivaju publiku da u vanrednoj situaciji predstave / izleta zajedno promisle… Solidarnost, oskudica, kritičke diskusije, prekidi i istorija diskontinuiteta postaju… Iz Istočne Evrope kao da stalno stiže ista koreografija: niski start, dva, tri, pucanj, a zatim… Ali ako se to dešava samo tamo, zašto nam je iritantno i zašto… Pokreće se pitanje: Da li oskudica vodi solidarnosti ili je moramo negovati da bismo preživeli oskudicu?… Jasno je, ako nismo spremni da reagujemo brzo propustićemo i ovu priliku, što bi zaista… Nemamo luksuz da to sebi dopustimo iako nam stalni prekidi, nemogućnosti, stalno neizvesno kuda “izlećemo“ ne dopuštaju da… 

 

Autori: Dušan Broćić, Ana Dubljević, Igor Koruga, Jovana Rakić Kiselčić, Marko Milić, Ljiljana Tasić.
Dramaturgija: Ana Vujanović
Podrška: APAP mreža, TanzFabrik Berlin, Studentski centar Teatar &td / Zagreb, Stanica – servis za savremeni ples / Beograd, Sekretarijat za kulturu Grada Beograda, Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS)
Trajanje: 90 minuta

Dušan Broćić (1979) je interdisciplinarni umetnik iz Beograda, diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti i od tada je učestvovao na nekoliko grupnih izložbi i imao dve samostalne. Od 2006. aktivno se bavi stvaranjem elektronske muzike, kroz koju zapravo ulazi  u svet savremenog plesa i performansa (pozorišta).

 
Igor Koruga (1985) kao umetnik i antropolog radi u oblasti izvođačkih umetnosti. Kroz autorske radove, bavi se istraživanjem i preispitivanjem socioloških i kulturoloških vrednosti, normi i ideologija kroz institucionalne i alternativne forme i kontekste pozorišta i savremene koreografije. Od 2006. godine kao pripadnik nezavisne plesne scene u Beogradu i član organizacije Stanica – servis za savremeni ples, učestvovao je kao izvođač i koreograf/autor u više umetničkih projekata lokalno, regionalno i u inostranstvu. Diplomirao je na master studijama iz etnologije i antropologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kao i na Univerzitetu umetnosti i Inter-Univerzitetskom Edukativnom Plesnom Centru (HZT) u Berlinu.

Marko Milić je rođen 1981. u Beogradu. Radi u oblasti savremenih izvođačkih umetnosti.  Sarađivao je sa Željkom Sančanin, Ivom Dimčevim, Dalijom Aćin, Andrejom Široki, Dženi Bejer, Svit end Tender Kolaborejšns, Antoine Efrojem, Polom Rosolen, Marcelom Švaldom i drugima. Trenutno radi kao model za francusku agenciju „Riba“.

Jovana Rakić Kiselčić (1981) je diplomirala etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Trenutno je student MA programa na Akademiji za Muziku i Ples, odsek Plesna diseminacija (Hochschule für Musik und Tanz, Tanzvermittlung) u Kelnu (Nemačka). U proteklih deset godina pohađala je radionice, edukativne programe i sarađivala sa umetnicima iz oblasti savremenog plesa. Među njenim radovima nalaze se i „Concerto for three bodies“ (u kolaboraciji sa Aleksandrom Georgievim i Azrom Ibrahimović, „Skin is the Wall“  (u kolaboraciji sa Adrijanom Lubinom i Jelenom Stojiljković), kao i predstave čiji je samostalni autor:  „Acumulated Figures“, „SS and above“  i  „A Mind Cut“, koji je otvorio festival Pleskavica u Ljubljani 2010.
Kao jedan od učesnika predstave „Reset“ dobitnica  je nagrade za „specifičnu izražajnost u graničnom području  između pozorišta i ostalih umetnosti ili stvaralaštva u najširem smislu“ na festivalu Infant, Novi Sad 2010. Deo svog rada, posvećuje  inkluziji i radu sa osobama sa invaliditetom i marginalizovanim društvenim grupama kroz projekte „Okvir tela“, „Dan posle“, „Zajedno“ i  „Srce čuje ritam“.

Ljiljana Tasić (1978) je izvođač i koreograf savremenog plesa i performansa nezavisne scene izvođačkih umetnosti u Beogradu (Srbija). Ona je završila diplomske studije arhitekture na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, a studirala je savremeni ples i performans kroz različite radionice i edukativne programe. Kao izvođač i koreograf radila je sa umetnicima kao što su Jana Menger, „Play“ (2005), Kacura Kan, „Ples u šumi“ (2006), Irena Ristić, „Saga“ (2006), Ivo Dimčev, „Enjoy July„ (2007) i Dalija Aćin, „Overdone i Gone“ (2008), Anđelka Nikolić, „Pravila ponašanja u modernom društvu“ (2008), Milena Bogavac, „Muškarčine“ (2012). Od 2008. godine radi sa interdisciplinarnim umetnikom Dušanom Broćićem: „Singleangle“ (2009), „Hot Lollipop“ (2010), „Usko grlo“ (2011) i „I Sing The Body Electric“ (2012) sa Anetom Stojnić. Član je Stanice, Servisa za savremeni ples iz Beograda.


Ana Dubljević
( 1980) je izvođač i autor na polju plesa, koreografije i koreografije kao proširene prakse. Njeni umetnički interesi bave se plesom koncepata, pitanja, odnosa, jezika i tela. Fokusira svoj rad na pitanje političnosti, s jedne strane umetnosti i umetničkog dela, i sa druge strane političnosti naših svakodnevnih individualnih i kolektivnih života, danas.
Ana Dubljević je aktivni član Stanice, servisa za savremeni ples. Završila je Višu školu likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu, a njen obrazovni i umetnički razvoj u domenu savremenog plesa i koreografije realizovan je kroz različite van-institucionalne platforme. U svom koreografskom radu, koji obuhvata autorske predstave „Ono“, „Kod Ane za šankom“, „Predstava koja se ne zove p… u k…“, „AEIOU – Idemo ispočetka“, itd. i trenutnim projektima na kojima radi „Privremenici“ i „Tell them about the dream“,  Ana se bavi i pitanjima umetničkih kolaboracija i ima interes da istražuje različite načine umetničkog stvaralaštva u nehijerarhijskim strukturama.

Komentari