NAUČNI SKUP: OPASNA SEĆANJA I POMIRENJE – KONTEKSTUALNA PROMIŠLJANJA O RELIGIJI U POST-KONFLIKTNOM DRUŠTVU

Organizatori: Dom omladine Beograda, Centar za interdisciplinarna istraživanja religije i Ex Libris. Pod pokroviteljstvom Evropske mreže za promociju književnosti i knjiga TRADUKI.

 

Referati predstavljeni na skupu trebalo bi da budu objavljeni u izdanju Centra za interdisciplinarna istraživanja religije (Novi Sad) i Ex – Librisa (Rijeka), pod pokroviteljstvom nemačke Evropske mreže za promociju književnosti i knjiga Traduki.

O konferenciji: Postoji li kontekstualno religiološko promišljanje u zemljama regiona kao anamnetičko – kritički interdisciplinarni diskurs koji želi da ispita uzroke i posledice sukoba i objasni ih bogoslovskim, filozofskim, antropološkim, sociološkim putem i da neophodan teorijski doprinos naporima da se slični konflikti u budućnosti prevaziđu? Koliko je važno da sećanje bude zastupljeno u religiološkom diskursu unutar našeg regiona opterećenog prošlošću i sukobima?

Nedovoljna zastupljenost ovakve vrste kritičke svesti za posledicu ima negativne, ne samo naučne, već i religijsko – političke implikacije, pogotovu kada se govori o međureligijskom dijalogu, koji je zemljama u regionu neophodan. Imajući u vidu naučno – univerzitetsku aktuelnost i političke teologije i religiologije u svetu, smatramo da je neophodno uzeti učešće u ozbiljnom interdisciplinarnom istraživanju koji će dati nesumljiv doprinos religiološkom, sociološkom i filozofskom diskursu u našem društvenom i akademskom kontekstu.

U okviru konferencije biće predstavljena knjiga Johanna Baptista Metza, „Krajolik od krikova: o dramatici pitanja teodiceje“, u izdanju Ex librisa. Knjigu će predstaviti dr. Norbert Reck, urednik nemačkog izdanja međunarodnog teološkog časopisa Concilium, kao i Zoran Grozdanov, urednik u Ex librisu.

Učesnici: prof. dr Ugo Vlaisavljević, Filozofski fakultet, Sarajevo; prof. dr Goran Golubović, Filozofski Fakultet, Niš; prof. dr Boris Brajović, Bogoslovski fakultet SPC, Foča; prof. dr Zorica Kuburić, Filozofski fakultet, Novi Sad; doc. dr Davor Džalto, Fakultet likovnih umetnosti, Niš; doc. dr Darko Đogo, Bogoslovski fakultet SPC, Foča; dr Jadranka Brnčić, Filozofski fakultet, Zagreb; dr Martina Topić, Fakultet političkih nauka, Zagreb; dr Norbert Reck, Concilium, München; mr Zlatiborka Momčilović, Filozofski fakultet, Istočno Sarajevo; mr Boris Gunjević, Teološki fakultet “Matija Vlačić Ilirik”, Zagreb; mr Srdjan Sremac, Vrije Universiteat, Amsterdam; Zoran Grozdanov, Universitat Tübingen, Tübingen; mr Nikola Knežević, Protestantski teološki fakultet, Novi Sad; Irina Radosavljević, dipl. teol. – master, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd; Zoran Turza, dipl. teolog, Zagreb; Miroslav Keveždi, dipl. religiolog, Novi Sad.

Moderator: Sergej Beuk

Komentari