Nataša Vukmirović o SVETSKOM DANU ŽIVOTINJA

Pozivamo sve saradnike, partnere i prijatelje, da nam se pridruže 04. oktobra na tribini SVETSKI DAN ŽIVOTINJA i javno iznesu svoje stavove, poruke i saopštenja povodom Svetskog dana zaštite životinja. Takođe, otvoreni smo za nove ideje za naš program “Ljudi i životinje”, koji je za godinu dana pokrenuo niz tema vezanih za odgovorno vlasništvo, dobrobit životinja, programe edukacije, kao i tri velike akcije udomljavnja.
Pročitajte saopštenje Nataše Vukmirović (udruženje Ljudi za životinje), povodom Svetskog dana životinja i naše tribine:

 

Dobrobit životinja je u Srbiji nov koncept, gotovo u potpunosti neprihvaćen. U zemlji u kojoj se kao vredna tradicija neguju lov i krivolov, deca vode u organizovane posete zoološkim vrtovima, u kojoj je krzno i dalje stvar prestiža, a ne nezamislive patnje krznašica, u kojoj se poriče pakao farmi i klanica, nažalost postoji i izražena ravnodušnost prema vrstama koje su nam najbliže – psima i mačkama.
Edukacija građana, kao i kažnjavanje napuštanja, zlostavljanja i ubijanja životinja ni danas, više od tri godine od usvajanja Zakona o dobrobiti životinja gotovo da ne postoje, a uloga organizacija civilnog društva još uvek se ne prepoznaje.

Kao najveće probleme u procesu rešavanja problema napuštenih pasa i mačaka u Srbiji izdvojila bih needukovanost aktivista, nespremnost akademske javnosti da prihvati odgovornost i odsustvo želje nadležnih da problem rešavaju na zakonit način.

Osnovne aktivnosti našeg udruženja su savetovanje građana u oblasti zaštite dobrobiti životinja i ljudskih prava u vezi sa dobrobiti životinja, edukacija i stvaranje mreže svih zainteresovanih strana. U saradnji sa Domom omladine Beograda u poslednjih godinu dana trudili smo se da povežemo dobronamerne osobe koje mogu da daju značajan doprinos promeni stavova unutar državnih institucija i civilnog društva, kroz tribine i događaje edukativnog karaktera. Iz tog vrednog iskustva nastaju nove ideje o mogućnostima podizanja svesti građana o potrebama životinja kao osećajnih bića i promovisanja odgovornog odnosa prema njima.

Nataša Vukmirović,
Ljudi za životinje

Komentari