KONKURS ZA IZRADU PLAKATA “50 GODINA DOMA OMLADINE BEOGRADA”

Udruženje za tržišne komunikacije Srbije (UEPS) i Dom omladine Beograda pozivaju sve studente i učenike stručnih srednjih škola iz oblasti dizajna, primenjenih i likovnih umetnosti, kao i sve kreativne mlade ljude do 25 godina starosti da uzmu učešće na nagradnom konkursu za izradu plakata na temu “50 godina Doma omladine Beograda”.

ROK ZA KONKURISANJE JE PRODUŽEN DO 5.12.2013!

Prilikom izrade plakata mogu se koristiti bilo koji grafički elementi, uključiti i tekstualni natpisi, slogani ili bilo koji elementi koji mogu doprineti vizualizaciji plakata.


Poruka  plakata

“50 godina Doma omladine Beograda”.

Neophodni elementi

Autori radova moraju da poštuju grafičke standarde date u grafičkoj knjizi standarda Doma omladine Beograda, koje mogu preuzeti na sajtu https://www.domomladine.org/o-nama/

Svi natpisi na plakatu moraju biti na ćiriličnom pismu ili u kombinaciji sa latiničnim pismom.

 

O Domu omladine Beograda

Dom omladine Beograda je kulturno-obrazovna institucija koja promoviše programe za mlade u oblasti savremene umetnosti i kulture. U svom spektru delatnosti Dom omladine kao kulturni centar pokriva sve umetničke discipline i forme: od vizuelnih umetnosti i novih medija, preko filma i pozorišta pa sve do muzike. Jednako važnu ulogu u programima ovog kulturnog centra imaju i obrazovno-debatni programi, koji su već decenijama zaštitni znak DOB-a. Osnovna načela i kriterijumi u kreiranju programa jesu inovativnost i aktuelnost.

Osnovan 1964. godine, smešten u samom centru grada, na nekoliko koraka od centralnog gradskog trga – Trga republike, Dom omladine je godinama kultno okupljalište mladih Beograda. Godišnje, kroz oko 1500 različitih programa, Dom omladine poseti više od pola miliona mladih. Delatnost ovog kulturnog centra se obavlja u šest sala (od kojih su pet multifunkcionalne), holovima, kao i u “depandansu” Magacin u ulici Kraljevića Marka, na preko 5000 m2: Velika sala, Sala Amerikana, Klub DOB, Galerija DOB, Tribinska sala na prvom spratu, Američki kutak, Holovi, Magacin u Kraljevića Marka 4 i 8.

Fleksibilnost i prilagodljivost bilo kom zahtevu se ne odnosi samo na prostore DOB-a, već i na visoke produkcijske standarde i programsku koncepciju.
Dom omladine nastoji da funkcioniše kao platforma koja služi promovisanju novih umetnika, novih ideja i inicijativa, ali i kao platforma koja povezuje institucionalnu i vaninstitucionalnu kulturu.

Takođe, kulturni centar Dom omladine nastoji da bude ključna tačka susreta kako za domaće tako i za strane umetnike, nastojeći da dvosmerno povezuje različite kulturne scene. Ovo ima za posledicu da je DOB član brojnih lokalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.
Kroz svoje programe (bilo kulturne, bilo obrazovno-debatne) naročito obraća pažnju na širi socijalni kontekst, te na taj način čini ključno mesto javnog društvenog dijaloga mladih.

Dom omladine Beograda je ustanova kulture Grada Beograda.     

 

Ciljna grupa

Primarna ciljna grupa su korisnici i potencijalni korisnici programa Doma omladine Beograda, saradnici i zaposleni u Domu omladine Beograda. Sekundarnu ciljnu grupu čini šira javnost, stručna javnost iz oblasti komunikacija, kao i mediji.

Nagrada

Za autora najboljeg plakata na konkursu obezbeđena je specijalna nagrada, dok će prvih 10 radova koji su ušli u finale po izboru stručnog žirija biti izloženi u Domu omladine Beograda na izložbi povodom Dana propagandista od 17. do 23. decembra 2013.
Ime pobednika biće objavljeno na dan otvaranja izložbe, 17. decembra 2013. u 18č (galerija kod Velike (bioskopske) sale).
Autori prva tri  najbolja rada, ukoliko žele, mogu se prijaviti za obavljanje tromesečne prakse u marketinškim agencijama koje su članice UEPS-a.

Uslovi  i način prijave

Na konkursu “50 godina Doma omladine Beograda” mogu da učestvuju svi redovni i vanredni studenti, učenici stručnih srednjih škola iz oblasti dizajna, primenjenih i likovnih umetnosti, kao i svi kreativni mladi ljudi do 25 godina starosti (do dana završetka konkursa).
Pobednički radovi ostaju vlasništvo Doma omladine Beograda i mogu se upotrebiti samo u okviru promocije 50 godina Doma omladine Beograda. UEPS može koristiti pomenute radove samo u cilju promocije nagradnog konkursa i u prethodnom dogovoru sa Domom omladine Beograda.
Sve upotrebljene slike (fotografije i ostali  grafički materijali) moraju biti autorsko delo učesnika, ili učesnici moraju imati prava na njihovu upotrebu koja mogu u pisanoj formi da potvrde.
Sve prijave, odnosno svi radovi,  moraju biti originalni  i moraju biti delo i vlasništvo učesnika. Ne smeju biti prethodno objavljivani ili na drugi način javno distribuirani i ne smeju kršiti prava trećih lica, te svu odgovornost za eventualnu zloupotrebu  snose podnosioci konkursnog  projekta.
Učestvovanjem u konkursu učesnik  pristaje da prepusti ili ustupi sva komercijalna i nekomercijalna prava i vlasničke interese za umetničko delo na slobodnu upotrebu, na bilo koji način, trajno, Domu omladine Beograda /UEPS-u.
 

Prijave za plakat treba da sadrže:

1. PDF dokument (A3, 300 dpi, CMYK) i JPG dokument (A3, 300 dpi, RGB)
2. Naziv datoteke u formi – prezime_ime_imerada.pdf/.jpg

Radove slati na mejl adresu: ueps@yubc.net

Konkurs je otvoren do 30.11.2013.ROK ZA KONKURISANJE JE PRODUŽEN DO 5.12.2013!
 
Žiri koji će birati najbolje radove čine:

Afirmisani profesionalac iz oblasti grafičkog dizajna i primenjene umetnosti, kao predsednik žirija.
Predstavnik Doma omladine Beograda
Predstavnik UEPS-a, delegiran od strane Upravnog odbora UEPS-a

Komentari