Konferencija Level Up Конференција Level Up

U Domu omladine 20. januara u Tribinskoj sali, sa početkom u 11 časova biće održana druga konferencija “Level Up-program učenja engleskog jezika prilagođen potrebama osoba oštećenog vida”. Ovom prilikom pozivamo vas da se registrujete  na ovom linku. Očekivano trajanje konferencije je dva sata.

 

Učesnici i govornici na konferenciji su kreatori programa Level Up:

  • Radmila Vidović, specijalni edukator – tiflolog;
  • Boris Dončić, osnivač Digitas 24 i konsultant za asistivne tehnologije u programu Level Up;
  • Miloš Pržić, doktorand na Institutu za književnost i umetnost, nastavnik engleskog jezika u digitalnom okruženju;
  • Dr Marijana Prodanović, Predsednica Drustva za engleski jezik Republike Srbije, vanredni profesor iz oblasti anglističke lingvistike na Univerzitetu Singidunum, vođa tima u izradi kurikuluma u Level Up programa;
  • Ana Jovčić, apsolvent na Filološkom fakultetu, konsultant u Level Up programu iz grupe korisnika;
  • Filip Milošević, saradnik za oblast digitalne pristupačnosti na programu Level Up;
  • Violeta Vlaški, direktor Digitas 24 i koordinator Level Up programa.

Neka pitanja o kojima  ćemo razgovarati su:

Problemi nastavnika danas u inkluzivnom formalnom i neformalnom obrazovanju? Koliko su nastavnici engleskog jezika upoznati sa specifičnostima u radu sa učenicima oštećenog vida i njihovim potrebama? Značaj podrške specijalnog edukatora, prilagođavanje materijala, asistivne tehnologije ili specijalizovane obuke? Šta sami učenici oštećenog vida misle o inkluziji ? Kako učenici doživljavaju sam proces obrazovanja? Po čemu je Level Up program jedinstven u dosadašnjoj inkluzivnoj praksi u oblasti obrazovanja u Srbiji? Sadržaj i plan predstojećih Level Up obuka?

 

Sve događaje i novosti na projektu pratite  na stranicama  Fejsbuk i Instagram.

Komentari