Konferencija: KULTURNO NASLEĐE VREDI (JUGOISTOČNOJ) EVROPI

Organizacija: Evropa Nostra – panevropska mreža za kulturno nasleđe, Udruženje građana Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe Jugoistočne Evrope u partnerstvu sa programom Kreativna Evropa i Evropskom Unijom

Beograd će od 15. do 17. juna biti domaćin konferencije: “Kulturno nasleđe vredi Jugoistočnoj Evropi” kao i danima podsticanja saradnje i stručne razmene nazvanim: “Obrazovanje i učešće građana”.

Ovaj događaj okupiće internacionalne stručnjake i zainteresovane učesnike koji će imati priliku da diskutuju o izveštaju Kulturno nasleđe vredi Evropi i evropskim iskustvima, te da iniciraju širu diskusiju istraživača, radnika i kreatora politika u polju kulturnog nasleđa u Srbiji i na Zapadnom Balkanu o integralnom pristupu u kontekstu održivog korišćenja i doprinosa kulturnog nasleđa društvu, formulisanju specifičnih argumenata za lobiranje politika koje uključuju nasleđe kao resurs, kao i pokretanju istraživanja vezanih za specifičan kontekst kulturnog nasleđa u razvoju društva u Srbiji, te omoguće tačke kontakata i razmene sa savremenim evropskim praksama iz oblasti nasleđa. Organizatori skupa takođe imaju želju da podele nove perspektive i inovativne prakse iz Jugositočnog dela Evrope sa brojnim kolegama i partnerima iz evropske mreže.

 

Konferencija je organizovana usled čak četiri značajna povoda:

Javne prezentacije prevoda na srpski jezik pomenutog evropskog izveštaja sa strateškim preporukama: “Kulturno nasleđe vredi Evropi”. Izveštaj je, zajedno sa inspirativnim predavanjima o metodama i pristupima merenju uticaja nasleđa, diskusijama o značaju i primenama ideja i saznanja iz izveštaja u konteksu Jugoistočne Evrope, pripremila Evropa Nostra Srbija uz podršku Delegacije Evropske Unije u Srbiji.

Proslave nagrade Evropske Unije i Evropa Nostre za nasleđe za 2016. godinu dodeljene izuzetnoj studiji konzervacije i revitalizacije kamenog sela Gostuša u pirotskom kraju u Srbiji. Ovom prilikom će biti predstavljeni i drugi odabrani projekti i pojedinci kojima je ista nagrada dodeljivana od 2005. godine do danas, kao i druge inicijative u oblasti kulturog nasleđa u Jugoistočnoj Evropi koje su pozitivno uticale na socio-ekonomski razvoj regije.

Priprema za Evropsku godinu kulturnog nasleđa 2018. sa fokusom na mogućnosti učešća zemalja Jugoistočne Evrope i potencijalnoj saradnji zemalja članica Evropske Unije i zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj Uniji.

Dana stručne razmene i učenja namenjeni članovima Evropa Nostre i partnerima sa posebnim fokusom na obrazovanje i angažovanje građana u polju kulturnog nasleđa, koji će stvoriti prostor i inspirativan sadržaj za napredovanje i edukaciju menadžera organizacija u polju nasleđa da podele svoja iskustva, diskutuju i uče zajedno.

 

Tokom prvog dana konferencije, učesnici će se koncentrisati na širu sliku evropskih razvoja vezanih za kulturno nasleđe, prezentaciju ishoda evropskog izveštaja „Kulturno nasleđe vredi Evropi“ sa predavanjima i diskusijama o različitim pristupima evaluiranju uticaja nasleđa na društvo, kao i na pripreme za Evropsku godinu kulturnog nasleđa 2018. U ovom delu programa učestvovaće gosti iz Poljske, Ujedinjenog Kraljevstva i Crne Gore, kao i stručnjaci iz Srbije i drugih zemalja Jugoistočne Evrope, zajedno sa predstavnicima Evropske Komisije. Sutradan, fokus će biti prenet na primere inovativnih inicijativa iz Jugoistočne Evrope koji se odnose na  neku od sledećih tematskih celina: Nasleđe, okolina i osećaj mesta; Nasleđe, stari zanati i kreativnost; i Nasleđe, obrazovanje i društvena pitanja. Ove inspirativne prezentacije i diskusije uveče će zaokružiti posebna pozorišna predstava: „KoTo(o) Kotoru“ koju su pripremili građani i aktivisti u polju baštine a iz Kotora, crnogorskog grada koji se nalazi na listi svetske baštine. Predstavu će pratiti panel diskusija posvećena aktivizmu i angažovanju građana u polju kulturnog nasleđa. Najzad, treći dan konferencije rezervisan je za kreativne razmene najboljih praksi i razgovore među članovima Evropa Nostre i partnera o pitanjima obrazovanja i angažovanja građana u  polju kulturnog nasleđa.

 


OVDE možete pruzeti aplikacioni formular sa dodatnim informacijama vezanim za prijavljivanje, a OVDE program konferencije i detaljnije informacije o konferenciji na engleskom, radnom jeziku konferencije.

Komentari