Konferencija: Innovation Attitude Summit (INAT Summit)

Beograd je domaćin prve internacionalne IT konferencije „Innovation Attitude Summit (INAT Summit)“, koju su podržale Ambasade Kanade i Izraela, Grad Beograd, Privredna komora Srbije i drugi.
U petak, 13. aprila Konferencija traje od 8:30 do 18:00. U  subotu, 14. aprila Konferencija traje od 8:30 do 17:00 i od 20:00 do 23:00.

Cilj konferencije je okupljanje IT preduzetnika, stručnjaka, menadžera i studentata radi osnaživanja domaćeg talenta i obogaćivanja domaćeg IT ekosistema putem upoznavanja sa primenom inovacija u razvoju biznisa.

Teme koje se obrađuju  obuhvataju mnoge aspekte IT sektora, kao što su upravljanje IT projektom, design thinking, VR/AR, UI/UX, pametni gradovi, veštačka inteligencija, big data, Internet of Things, psihologija uspeha i IT inovacije u brendovima za mlade, zdravstvu, turizmui prenosivim uređajima.

Konferencija će ugostiti 24 predavača iz 10 zemalja, između ostalih i eksperte iz IBM-a, SAP-a, Nordeus-a, i Exit fondacije.

Komentari