Poetski koncert Petra Božovića: Luča Mikrokozma

Njegoševa Luča Mikrokozma je najveće poetsko-religiozno delo u srpskoj literaturi filozofske misli. Napisano je u jednom dahu za vreme velikog posta (40 dana). Ako Dantea u “Božanstvenoj komediji” do raja vodi Vergilije u snoviđenju vasionskom, vladiku Njegoša do božjeg prestola vodi arhangel Gavrilo. Na tom putu dešava se i sukob Satanine i anđeoske vojske koju predvodi arhangel Mihailo.

Sukob rešava Svedržitelj (Bog) i Satana biva poražen i bačen u Ad. Adamova vojska je osuđena da ispašta grehe na zemlji. Očekuje se dolazak Hrista!

Ovo grandiozno delo dramatizovao je i režirao hadži Petar Božović koji ujedno tumači misli velikog pesnika. Uporedo sa njim prepliće se duhovna muzika koju izvodi Prvo beogradsko pevačko drustvo, najstariji hor u zemlji, inače pod patronatom patrijarha srpskog Irineja.

Komentari