Koncert: Dan Muzičke škole „Stanković“

U utorak, 22. marta, svečanim koncertom u Velikoj sali Doma omladine Beograda, Muzička škola „Stanković“ proslavlja 111. godina svog zvaničnog postojanja, a zapravo 141. godišnjicu od pokretanja Pevačkog društva „Stanković“, u okviru kojeg je ideja o nastanku škole i začeta još davne 1881.

ULAZ JE SLOBODAN.

 

 

Ovako duga tradicija, što povezuje čak tri različita veka, ulila je, tokom decenija svog aktivnog prisustva na sceni umetničke pedagogije, značajan impuls celokupnoj našoj kulturi, a posebno kulturi grada Beograda. Od svog prvog direktora, slavnog kompozitora Stanislava Biničkog – autora prve srpske opere „Na uranku“, preko kompozitora i dirigenta Petra Krstića, violiniste i kompozitora Petra Stojanovića, pijaniste i uglednog klavirskog pedagoga Emila Hajeka – koji školu podiže na nivo konzervatorijuma, kompozitora i dirigenta Mihaila Vukdragovića – što sa Horom “Stanković” prvi put u Beogradu izvodi Betovenovu “Missu solemnis”, a docnije postaje rektor Univerziteta umetnosti i akademik, zatim kompozitora i profesora Muzičke akademije Milenka Živkovića i mnogih drugih renomiranih muzičkih pregalaca, sve do današnjih dana – Muzičku školu “Stanković” neprestano je krasio duh prijateljstva, inovativnosti, solidarnosti, kreativnosti i visokih muzičkih dometa.

Brojne generacije učenika, polaznika širokog spektra vokalno-instrumentalnih odseka kojima se “Stanković” ponosi, kao i cenjenog odseka teorijske nastave, širili su ovaj duh gde god da su se zatekli, ostvarujući zapažene rezultate i doslovno širom sveta. Džez odsek škole – koji iduće godine obeležava 30 godina postojanja, a pokrenut je 1993. kao prvi te vrste u jugoistočnoj Evropi – verovatno važi za jedan od najboljih primera izuzetne pedagoške i izvođačke prakse koja se neguje u Muzičkoj školi “Stanković”. Njima se na ovom koncertu priključuju probrani solisti “klasičari” i ansambli škole, koji će vas svojom izvođačkom veštinom i umetničkom harizmom oduševiti i kao slušaoce – doslovno baciti u nesvest.

Muzička škola “Stanković” oduvek je uspevala da u sebi poveže muziku i drugarstvo, lokalni karakter i evropsku kulturu, ljubav za umetnost i stvaralačku strast, poštovanje tradicije i ukus za novo, radoznalost i odvažnost. Možemo sa oduševljenjem da saopštimo kako, evo i u trećem milenijumu, školu “Stanković” i sve ‘Stankovićevce’ pokreću ista nadahnuća i odvode nas još dalje.

Zato je slogan, pod kojim se odvija proslava 111. rođendana Muzičke škole “Stanković”, sasvim prirodan: 1 za muziku, 1 za ljubav, 1 za večnost – JEDAN JE “STANKOVIĆ”!

Dobrodošli!

 

Komentari