JAVNA NABAVKA RADOVA – ZAMENA PODNIH OBLOGA U SALI AMERIKANA DOMA OMLADINE BEOGRADA JN Br. 1.3.1./19

Dom omladine Beograda objavljuje poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku radova – zamena podnih obloga u sali Amerikana DOB-a, br. jn 1.3.1./ 19.

 

DOB jn pod Poziv

DOB jn pod Konkursna

DOB jn pod_Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama (1)

Odluka o dodeli ugovora: Dom omladine Beograda – Javna nabavka

JN Pod_Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

Komentari