Nemanja Dopsaj: “ŠAH I RITAM”

Uspostavljeni sklad između dinamike forme i ideje o šahovskoj igri, kao procesu neprestanog kretanja i traganja za novim rešenjima. Skulpture, prefinjeno i neosetno, odražavaju ideju večitog kretanja kao jedinog autentičnog postojanja-apsurdnog u svojoj sopstvenoj egzistenciji, ali i jedinoj mogućoj u procesu umetničkog stvaranja, pa  i samog životnog trajanja. Tako, ulazeći u svet umetnosti, vrlo energično sa svojim prtljagom ideja, dilema, ushićenja, Nemanja Dopsaj izlaže na prvoj samostalnoj izlozbi svoja dela elegantna i svedena u formi a slojevita i intrigantna u poruci.

 
Nemanja Dopsaj, rođen 1985. god. Beograd, Srbija. Diplomirao 2011. god. u klasi prof. Mrđana Bajića.
 
Grupne izložbe:
2010.- Sentandreja, Madjarska
2010.- Hight Noon, Stuttgart, Nemačka
2010.- ART KLINIKA, Novi Sad, Srbija
2006,2007,2008,2009,2010.- Galerija Doma omladine, Beograd, Srbija
2007.- Internacionalni simpozijum zlatarstva, Majdanpek, Srbija
 
Nagrade:
2010.- Perspektive XI, ART KLINIKA
Radovi u javnom prostoru: ‘’Šah’’, Hajd park, Beograd, Srbija
2010. ‘’Arche noah’’, Europaplatz, Stuttgart, Nemačka

Komentari