Lea Vidaković: “SPLENDID ISOLATION”

“Splendid Isolation je video instalacija koja se sastoji od tri stop motion* animacije   približno jednakih trajanja, autorkinih  prvenaca u toj tehnici. Kroz rad se provlači misao „šta ako“, ideja koja izlazi na videlo tek iz međusobnog  suprotstavljanja triju priča koje ponavljajući se i vrteći se u neprekidnim krugovima, nalikuju ritualu, a zbog neznatnih razlika u trajanju susreću se i preklapaju u različito vreme. Te razlike u trajanju utiču i na zvuk animacija,  ponekad stvarajući buku nalik šuštanju ili ostavljajući potpuni muk…” Ivona Pavković

 

“Splendid Isolation je projekat nastao na studenstkoj razmeni na Glamorgan University Collegeu u Walesu, u UK, gde sam se specijalizovala za lutka animaciju 2009.godine. Osim što mi je to bio prvi put da radim film sa lutkama, ujedno je bio i prvi pokušaj da animirani film upotrebim kao video triptih u obliku galerijske instalacije – pružajući time posmatraču ne samo slobodu kretanja među projekcijama, nego i svojevoljan odabir dužine trajanja istih. Kako se filmovi neprekidno ponavljaju sa malim zakašnjenjima, svaki je ciklus pomalo drugačiji, ali celina uvek ostaje nepromenjena.
Ciklično ponaljanje, odnosno ritual je motiv koji često koristim u svom radu, a forma instalcije čiji je nosilac animirani, lutka film, je medij u kom se komotno krećem i kom se ponovo i ponovo vraćam – sažimajući u ovoj formi paradoksalnu glad – za pokretom i mirnoćom u isto vreme.” Lea Vidaković

www.leavidakovic.com

Komentari