Izložba “Zemlja nije moj dom” Nenada Marića

Izložba crteža Nenada Marića “Zemlja nije moj dom”, na ekspresivan način predstavilja stav umetnika o socio-političkim pitanjima današnjice. Autor kroz ličnu estetiku konstruiše narativ koji indirektno ukazuje na percepciju pojedinca unutar društvanog konteksta i na taj način dekodira vrednosti svakodnevice. Kroz liniju i formu, serija crteža objektivizuje istaknute protagoniste, koji predstavljaju karakteristične simulakrume današnjice.

Polazeći od pitanja savremenog čoveka koji (ko)egzistira na granicama apsurda savremenog društva i koncipirajući svopstveni smisao kroz preispitivanje društvene recepcije, izložba istražuje i njegovo pozicioniranje unutar društvenih normativa i shema. Konkretizujući smisao diskurzivnog razmatranja bivanja „na margini“, autor kroz modernistički pristup ističe političko nesvestan i destruktivan odnos nužnosti i realnosti, idelogije i emancipacije… Na taj način ontološki pristupa sopstvenom izražavanju kroz komplementarnost vizuelnog narativa.

Kroz pesme poput „Moj Avatar“, „Stoj kolega“, „Nizbrdo pravo“ i „Deda Mraz je švorc“, umetnik kroz svoj alterego Kralj Čačka ističe nelogičnosti izneštenih vrednosti u društvu, dok kroz „Zemlja Snova“, „Spusti Svetlost na Put“ i „Mama kupi mi propeler“ romantizuje poziciju tih vrednosti unutar lične percepcije realnosti. Sličan koncept sačinjava i vizuelni aspekt prikaza estetike umetnika na izložbi crteža Zemlja nije moj dom. Autocitatnost bi na ovaj način predstavila stav i izraz autora, koji bi kroz likovni sadržaj vizuelno preveo elemente muzičke prakse u visoku (likovnu) umetnost.

 

Nenad Marić rođen je u Čačku 1979. godine. Diplomirao je slikarstvo 2006. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Od 2001. godine se bavi kantautorskim radom a od 2004. godine se u javnosti pojavljuje pod pseudonimom Kralj Čačka. Do sada je imao dve samostalne izložbe:

– izložba crteža 2006. godine u DKSG u Beogradu,
– izložba akvarela 2011. godine u galeriji A u Beogradu.

Učestvovao je na više kolektivnih izložbi.

Krajem 2016. godine u okviru izdavačke kuće Lom objavio je zbirku poezije “Na margini”, u kojoj su se našle pesme, crteži i muzika, a zatim i debitantski album “Zemlja Snova”, kao zajedničko izdanje Odličnog Hrčka i Pop Depresije. Krajem 2018. godine objavio je svoj drugi album “Spusti svetlost na put”. Živi i radi u Beogradu.

 

Galerija Doma omladine Beograda

Radno vreme: utorak-subota od 12:00 do 21:00;

nedeljom od 12:00 do 18:00; ponedeljkom Galerija ne radi.

 

Komentari