Izložba slika i crteža “LJUDSKI FAKTOR” Stefana Tasića i Luke Tripkovića

U poodmakloj tehnološkoj eri svako posezanje manuelnim može se videti kao neka vrsta ako ne protesta, onda barem rezervisanosti u odnosu na sveopštu lakoću digitalnog, user friendly sveta. Radovi Stefana Tasića i Luke Tripkovića uz takvo opredeljenje nose i naglašeno odustajanje od raznobojnog univerzuma, gotovo asketsko svođenje na grizaj (u slikama), to jest grafit (u crtežima). 

Na onaj način na koji danas snimljene crno-bele fotografije ili igrani filmovi svesno evociraju neka davna vremena, vremena sa patinom, i radovi ove dvojice umetnika – barem na prvi pogled – računaju sa igrom nazvanom „retro“. Ali to je varka, u podtekstu izloženih crteža i slika stoje (između ostalog) i znanja stečena u informatičkoj sferi, predlošci posredovani digitalizovanom fotografijom i računarom… To su, dakle, konceptualni kolaži podešeni da stvore utisak starovremenskog, analognog pristupa. U tom i takvom svetu, prividno sređenom i lišenom trauma, nalaze se, međutim, koreni svih nedoumica koje razdiru naše vreme. Svi oni činioci koji uslovljavaju našu današnju nesigurnost, našu bojazan od skorašnjeg rasprskavanja globalnog poretka koji – čini nam se – opstaje i pretrajava po nekoj vrsti inercije, začeti su kao malena čvorišta, embrioni, iskliznuća… baš u tim sada davnim vremenima sveopšteg epohalnog spokoja.  

Slika na kojoj je Stefan Tasić „uvezao“ više svojih interesovanja prikazuje Maksimilijana Faktoroviča, patrijarha sveprisutne veštine kozmetičke, poznatijeg pod nom de plume Max Factor. U potrazi za idealom lepote koji će potom biti multiplikovan na filmskoj traci ovaj poljski emigrant, osnivač imperije ulepšavanja i korekcija, neka vrsta praoca današnje post-humane epohe u kojoj sveštenike zamenjuju plastični hirurzi, koristio je „kalibrator lepote“, spravu koja (kao i mnogo toga što se koristi u industriji lepote) neodoljivo podseća na alate za mučenje. Pred Tasićevom slikom koja je u osnovi nedvosmisleni citat, posmatrač je zbunjen – nije sasvim jasno da li se to merenje obavlja u nekakvom Lombrozovskom cilju. Tu sumnju podupiru i čudno izobličene lobanje koje kao pattern lebde „ispred“ prizora i daju ritam celom prizoru. Lobanje ovde nisu samo memento mori već služe kao ulaznica u lavirint pitanja o lepoti, rasi, zastranjenjima istorije…

Crteže velikih formata Luke Tripkovića takođe obeležava izvesna lebdeća dvosmislenost. U napuštene prostore njegovih ranijih prostora sada su se uselili ljudi. Oni su zauzeli središnje, dominantne pozicije u okviru kadra. Na većini radova „pozadinu“ čini minuciozno iscrtani tapet sa repetitivnim uzorkom. Osobe prikazane na crtežima sasvim su blizu graničniku polova, njihova androginost jeste od one vrste koja se objavljuje na stranicama modnih magazina. Odatle potiče i izvesna neodređenost njihovih pogleda: čas se učini da emituju neki blagi (hinjeni) prkos, čas zbunjenost… Na nekim od crteža prikazane su i biljke. Neme, kakve već jesu po svojoj prirodi – i biljke ovde na neki način govore svojom, ponovo ambivalentnom simbolikom. Konačno, na jednom od crteža osoba prekrštenih podlaktica stoji ispred zida sa nizom okačenih trofejnih rogova srndaća. Centralni trofej je tačno nad njenom glavom. A mi dobro znamo ko je taj čije ljudsko obličje dopunjuju rogovi…

Crteži i slike dvojice umetnika su, dakle, slojevite zagonetke: operativni na više nivoa oni traže aktivnog i obrazovanog posmatrača. Naravno, svojim pojavnim horizontom, egzekucijom, ovi radovi mogu zadovoljiti i gledaoca koji od umetnosti ne traži ništa više od perfekcije izvođenja… Onaj, pak, ko crtež vidi kao (moguću) mapu (zakopanog blaga) moći će da se, prateći lucidno raspoređene detalje, otisne na istraživačko putovanje.

Mileta Prodanović

Luka Tripković (1989) je diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na slikarskom odseku  2014. godine, u klasi red. prof. Milete Prodanovića. Trenutno student doktorskih studija na istom fakultetu.

Samostalne izložbe:
2015.  “Suviše ljudski” ( sa Stefanom Tasićem), Kulturni centar “Ribnica”, Kraljevo

Odabrane grupne izložbe izložbe:
2013. “Body flavour“, Kulturni centar “Studenstski grad”, Beograd
2013. Grupna izložba “7×3”, u okviru programa “Kustosiranje – about and around curating“, Umetnički prostor U10, Beograd
2013. Mikser Festival, Kustosiranje: Doživljaj u pokretu (kustosi Andrej Bereta i Srđan Tunić)
2013. “Šta sve o tebi mogu da ne znam” (kustosi Anja Bogojević i Amila Puzić) , Sarajevo
2013. Grupna izložba studenata FLU, Georgian College, School of Design and Visual Arts,  Canada
2013. Grupne izložbe finalista konkursa “Niš art foundation“, Niš, Novi Sad, Beograd.
2012. Festival “Mixer Education: In progress“,  rad “Pronađite umetnika”, izveden od strane studenata koji su pohađali izborni predmet vajanje kod doc. Radoša Antonijevića

Radionice:
2013. City Lab Mostar  (Bauhaus Goes South-East Europe)
2013. “Kustosiranje – about and around curating”, Umetnički prostor U10, Beograd 2014. Nelt edukativni program u saradnji sa Galerijom 12HUB, Beograd
2014. Učesnik projekta Nova kolekcija Muzeja Savremene Umetnosti, u organizaciji nezavisne asocijacije  “Treći Beograd”, Beograd

Nagrade:
2012. Stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije – 1000 najboljih studenata završnih godina
2014. Stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije – 400 najboljih studenata master studija
2014. Nagrada “Ljubica Sokić”, nagrada Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu.
2014. Nagrada “Stevan Knežević”, za crtež od III do V godine studija, Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu.

Stefan Tasić, Beograd, 1984.
•    Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2003-2007
•    Fakultet likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, 2007-2010
Master
•    Fakultet likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, 2010-2012
doktorat
•    student druge godine doktorskih akademskih studija, slikarstvo, na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu
 saradnik u The International School of Painting, Drawing and Sculpture in Umbria, Italy, Montecastello di Vibio, Umbrija, Italij, jul – avgust 2011.
•    zaposlen u zvanju asistenta za užu umetničku oblast slikarstvo, predmet: Slikarska tehnologija, na Fakultetu liokovnih umetnosti univerziteta umetnosti u Beogradu, od marta 2013.

Spisak  izvedenih, izloženih, snimljenih, realizovanih dela
1. dve vajane makete morfologije terena grada Beograda, kao saradnik tima Projekat Beograd
http://www.projectbelgrade.com/serbian/info.htm
Venecijansko bijenale arhitekture, Venecija, septembar – novembar 2006.
2. crtež – intervencija u javnom prostoru, u okviru manifestacije Prograsivne nade 3
ulica Cara Lazara, 1. jul 2008.
3. crtež – studija, nagrada FLU za crtež za prvu i drugu godinu, grupna izložba nagrađenih radova FLU za 2007/2008 godinu
http://www.flu.bg.ac.rs/nagradjeni2008.pdf
Galerija FLU, Beograd, jul 2009.
4. Mauzolej – instalacija u prostoru silosa Žitomlina, Mikser festival, Visual art zona
http://mikser.rs/archive/2011/mikser-festival/exhibits.php?id=182
Mikser festival, Visual art zona, Žitomlin, Beograd, maj 2011.
5. crteži, XL izložba crteža i skulptura malog formata, grupna izložba, DOB galerija, Dom omladine, Beograd, jul 2011.
6. izložba slika i crteža, grupna izložba, Galerija ISA, Montecastello di Vibio, Umbrija, Italija, jul 2011.
7. crteži, u okviru grupne izložbe crteža c3; izbor doc. Dejana Grbe, Galerija DKSG, Beograd, novembar 2011.
8. slike i video – instalacija Membrana, grupna izložba u okviru projekta 1% ili Hermeneutika, Dom kulture, Valjevo, oktobar 2011.
9. Ona i oni – foto-dokument, u okviru grupne izložbe BUG 3/2; izbor doc. Zorana Todorovića, Magacin u ulici Kraljevića Marka, Beograd, maj 2012.
10. Made in Mostar – instalacija/događaj (prodaja fragmenata objekata razorenih tokom rata devedesetih godina dvadesetog veka), u okviru radionice BAUHAUS GOES SOUTH-EAST EUROPE CITY LAB – MOSTAR,u organizaciji Univerziteta Bauhaus u Vajmaru, a u saradnji sa Akademijom likovnih umjetnosti, Sarajevo, Univerzitetom Džemal Bijedić, Mostar, i Fakultetom likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, pešačka, turistička, ulica u blizini Starog mosta, Mostar, maj – jun 2013.
11. Made in Mostar – izloženi fragmenti i foto-dokumenti instalacije/događaja iz Mostara, grupna izložba, galerija Java, Sarajevo, decembar 2013.
12. Fragmenti – crteži, samostalna izložba, Galerija Maržik, Kraljevo, april 2014.
13. Suviše ljudski – crteži, samostalna izložba, Kulturni centar Ribnica, Kraljevo, april 2015.

Komentari