Izložba “RITMILINIJE” Marije Nikolić

Izložba “Ritmilinije” umetnice Marije Nikolić preispituje polje seksualnog diskursa kroz proces prevođenja autoerotskog čina u signal i numerički set podataka, a zatim u audio-vizuelna iskustva.

Kreirajući svojevrsni interfejs, ovi multimedijalni zapisi ostvaruju dijalog između intimnog subjektivnog i javnog kolektivnog. Pomoću tehnologija procesinga i dizajna podataka, apstraktan pojam poput zadovoljstva je materijalizovan i doveden u fizički svet kroz prevod koji vrši mašina, otvarajui pitanja poput utelovljenja emocija i same kiborgizacije.

Ritmilinije

Iako izraz “Ritmilinija” nema ustaljeno značenje u jeziku, ovaj termin implicira ritmičko kretanje pulsirajućih linija koje prenose suptilnost i uživanje u kontekstu intimnosti i erotskog iskustva. Iza ove intrigantne reči i estetskih vizuala leži narativ koji kritički razmatra povezanost tehnologije, seksualnosti, intimnosti, moći i društvenih normi.

Ovaj umetničko-istraživački projekat objedinjuje radove koji su nastali koristeći različite multimedijalne i audio-vizuelne tehnike. Progres njihovog nastanka obuhvata put koje se proteže od ljudskog tela do digitalnog signala, kroz proces prevođenja autoerotskog čina u numerički set podataka, da bi se potom vratio u fizički svet u novom obliku. “Ritmilinije” su nastale u saradnji sa kompanijom iz SexTech industrije, specijalizovane za razvoj pametnih vibratora. Kao član tima na poziciji developera, bila sam uključena u kreiranje ovog proizvoda.

Muzički album

Album se sastoji od 6 pesama generisanih od podataka prikupljenih putem monitoringa sesija masturbacije nekoliko volontera. Pomoću tehnologija procesinga i dizajna podataka, parametri poput temperature tela, jačine pritiska i pozicije vibrator uređaja konvertovane su u notni sistem. Svaka pesma je komponovana od po jedne sesije i praćena je grafičkom vizualizacijom koja iscrtava parametre iz seta podataka u realnom vremenu, sinhronizovano prateći frekvenciju zvuka, dodajući mu sinestetičku dimenziju. Na taj način je kreiran svojevrsni interfejs koji je omogućio da ovi multimedijalni zapisi ostvare simbolički dijalog između subjektivnog i kolektivnog o jednoj fundamentalnoj sferi ljudskog iskustva. Album je dostupan na Jutjub i Spotifaj platformama.

Posteri

Svaku audio numeru predstavlja po jedan poster kreiran pomoću specifičnog CNC Router Draving Robot-a kreiranog za ovu namenu. Izmeštanjem vizuelnih slika iz digitalnog prostora, transgresivno iskustvo se pomera još jedan korak dalje – ono se rematerijalizuje i dovodi ponovo u fizički svet kroz prevod koji vrši mašina. Svaki crtež se sastoji od vizuelnog modela i tekstualnih informacija o podacima koji ga određuju u trenutku ispisivanja crteža, poput sile pritiska uređaja, prostornih koordinata vektorskog oblika i sl.

Materijalizacijom intimnog i njegovim izmeštanjem u binarni sistem, otvara se spektar tema za preispitivanje poput utelovljenja emocija i kiborgizacije putem tehnološke intervencije koja utiče na iskustvo seksualnosti i način na koji se povezujemo sa svojim telom i drugima. “Ritmilinije” takođe simbolički i ironično oponašaju mehanizam naučne determinacije visoko apstraktnog pojma kao što je erotsko zadovoljstvo, kritički se odnoseći prema konceptu disciplinovanja tela putem naučnih racionalizacija.

 

 

Marija Nikolić (1993) je savremena umetnica iz Beograda. Završila je master studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu i magistrirala na Politehničkom univerzitetu u Milanu. Nakon završetka prvog mastera, upisala je doktorske studije na istom fakultetu.

Od 2012. godine aktivno učestvuje na preko 30 lokalnih i međunarodnih grupnih izložbi, kao i na četiri samostalne izložbe. Njena dela se nalaze u mnogim privatnim kolekcijama širom Evrope i SAD-a.

Osvojila je više nagrada u oblastima umetnosti, inovacija i tehnologije. Dobitnica je 5 stipendija Vlade Srbije i 4 stipendije italijanske vlade, od kojih su najznačajnije “Stipendija za najboljeg studenta svih umetničkih univerziteta u Srbiji”, “Stipendija za mlade talente Ministarstva omladine i sporta” i “Zlatna stipendija” Politehničkog univerziteta u Milanu.

Kritički ispitujući spektar socijalnih konstrukata i njihov psihopolitički diskurs kroz prizmu nesvesnog, borderlajna, prestupa i subverzivnog, Marija stvara u oblasti savremene umetničke prakse. Njen stil često se opisuje kao digitalni i tradicionalni avangardni eksperiment sa elementima nadrealizma i postekspresionizma. Koristeći različite pristupe unutar formalno divergentnih medija, od fizičkog slikarstva do procesing arta, ona suočava nove i tradicionalne tehnologije istovremeno postavljajući pitanje položaja umetnosti u tehnološkom društvu.

***************************

Galerija Doma omladine Beograda

Radno vreme: utorak-subota od 12:00 do 21:00;

nedeljom od 12:00 do 18:00; ponedeljkom Galerija ne radi.

Komentari