Izložba “Promenljiv 7915086874” Milana Kujundžića

Monohromni radovi na izložbi “Promenljiv 7915086874” prikazuju neprimetni uticaj sistemskih klasifikacija vladajućeg režima i eksploataciju ljudi. Oni svojom direktnošću provociraju posmatrača, te ukazuju na slojeve nametnutih društvenih ideologija kroz koje diktatura kao nevidljivi poredak demokratije održava prividnu slobodu i postepeno uništava stubove društva kreirajući novi talas ljudske neravnopravnosti.

 

U pitanju je diskriminacija pojedinca kao samostalnog bića sposobnog za razvijanje, napredak i doprinos zajednici, u vidu zanemarivanja i generalizacije njegovih potreba.

Radovi variraju u različitim medijima, kao što su: video, instalacije, digitalne intervencije i objekti. Kroz njih autor Milan Kujundžić nastoji da prikaže stanje današnjeg društva i da stvori jednu vrstu otpora prema problemima koje ova serija radova istražuje. Potreba za otporom postaje centralna perspektiva svakog rada. Autor postavlja sebe kao primer pojedinca koji je pod uticajem režimski nametnutih ideologija, čija je namena da kontrolišu potrebe društva, neizuzimajući pojavu otpora.

 

 

Radovi sadrže elemente otpora kroz preklapanje formi kao i mešanjem osetljivih materijala (tkanina, papir, stiropor) sa grubim, industrijskim materijalima. Verovajući da je jedini napredak danas tehnološki napredak, radovi se neprestano vezuju za taj termin, njegovu upotrebu i uticaj. U centru razmatranja je pojedinac. Njegov odnos sa sistemom i promene koje se odvijaju kao rezultat tog odnosa.

*****************

Milan Kujundžić rođen je 1997. godine u Foči, Bosna i Hercegovina. Osnovne studije slikarstva završio je na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju, katedra za slikarstvo, u klasi profesora Save Pekovića. Dobitnik je nagrade za slikarstvo, na istoj akademiji, 2019. godine i nagrađen je posebnim priznanjem na Međunarodnom studentskom bijenalu u Osijeku 2021. godine. Master studije je završio 2022. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, modul Novi likovni mediji, pod mentorstvom Stevana Kojića. Izlagao je na više kolektivnih izložbi u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj. Do sada je imao sedam samostalnih izložbi u Foči, Trebinju, Sarajevu, Novom Sadu, Beogradu i Užicu. Učestvovao je na brojnim kolonijama i radionicama u regionu i inostranstvu, a neke od važnijih su filmska radionica „ACTive“ u Skoplju/Ulcinju i filmska radionica „Fighting stigma through film“ u Londonu. Milanov umetnički rad realizuje se kroz više medija, kao što su instalacija, objekat, video, crtež i zvuk.

 

*****************

Galerija Doma omladine Beograda

Radno vreme: utorak-subota od 12:00 do 21:00;

nedeljom od 12:00 do 18:00; ponedeljkom Galerija ne radi.

Komentari