Izložba “Museum of Image-Nation. Muzej kao mesto permanentne konferencije” Nataše Tepavčević

Rad Museum of Image-Nation – Muzej kao mesto permanentne konferencije započet je istraživanjem koje je imalo za cilj da isprati liniju konceptualnih transformacija, od režimske, partijske do demokratske muzeologije, na primeru Muzeja 2. Zasedanja AVNOJ-a.

Bavila sam se rizomskim preplitanjem različitog učitavanja značenja i značaja odnosno muzealizacije politčko-istorijskog događaja 2. zasedanja AVNOJ-a u dva konteksta: najpre u muzeju sovjetskog tipa oformljenom 1953. i ugušenom u periodu 1991-1995, a zatim u današnjem muzeju, kombinaciji dve muzeološke paradigme: Heimatlos (obezdomovljenom) muzeju kao post muzeju i tržišno orjentisanoj industriji, za posetioce otvorenom 2008. godine. Kroz tragove hibridizacije baštine bivaju detektovani procesi odnosno mehanizmi i strategije građenja kolektivnog pamćenja, odnosno politike identiteta.

Nakon izvršenog preseka istorije putem muzejskog medija ­­– koji je po svojoj prirodi zadužen za propagiranje službenih politika sećanja – ulogu re-konceptualizovanog (po tipologoji NOB) muzeja u procesu Evrointegracija Balkana, sagledavam kao izazov, šansu ali i zamku. Kreacija virtuelne instalacije Museum of image-Nation rezultat je de-kontekstualizacije metoda i tehnika učenja (gledanjem) u muzeju. Polazim od ideje da Muzej AVNOJ-a može opstati kao relevantno mesto sećanja, (samo) ukoliko usvoji metodu refleksivne reprezentacije, tzv. samo-zastupnika. Museum of Image-Nation zapravo je muzej kao mesto samorefleksije. Njegova konceptulna potka leži u ideji muzealizacije zdanja u kom se nalazi Muzej 2. zasedanja AVNOJ-a.

Predstavljanjem (de)monopoliziranih edukativnih portala koje je producirao (i producira) muzej u različitim političko-istorijskim miljeima, posetilac biva uvučen u igru produkcije znanja. Naime, Museum of Image-Nation mišljen je kao laboratorija (The exploratorium) u kojoj se mogu sistematski sagledati instrumenti (i uslovi) kreiranja slike jedne epohe, te na taj način razmatrati diskurzivni odnos između (istorijskog) mita i realnosti.

Ako polje kulturnog nasleđa (upravo kao i polje umetnosti), razumemo isključivo kao socijalni konstrukt, virtuelni muzej kao mesto utopije, osmišljen je tako da korisniku istog omogući trodimenzionalnu navigaciju kroz vreme, prostor i ideologiju. (Autorka projekta Nataša Tepavčević)

Prateći program izložbe Museum of Image-Nation

Tribinska sala – subota, 19. jul, 18:00

Trodevni program MUZEJI & TRANZICIJA/Museum of Image-Nation

Panel diskusija: Prevođenje nasleđa:

Muzealizacija Jugoslavije – Muzealizacije Evrope

Učesnici: dr Olga Manojlović Pintar (Institut za noviju istoriju Srbije), dr Dragan Bulatović (Filozofski fakultet Beograd), dr Vjeran Pavlaković (Filozoski fakultet Rijeka), Ana Panić (kustoskinja Muzeja Istorije Jugoslavije), Katarina Živanović (program menadžer Muzeja Istorije Jugoslavije)

Moderator : Nataša Tepavčević (doktorant Univerziteta Leipzig)

Tribinska sala – nedelja, 20. jul, 18:00

Trodevni program MUZEJI & TRANZICIJA/Museum of Image-Nation

Muzeji Revolucije – Revolucija Muzeja

Intervjui sa bivšim radnicima Muzeja revolcije naroda i narodnosti Jugoslavije

Učesnici: Veselinka Kastratović Ristić (muzejska savetnica u Muzeju istorije Jugoslavije) i Dragoljub Kuprešanin (muzejski savetnikk u Muzeju istorije Jugoslavije)

Razgovor vodi Nataša Tepavčević

Tribinska sala – ponedeljak, 21. jul, 18:00


Trodevni program MUZEJI & TRANZICIJA/Museum of Image-Nation

Predavanje i diskusija:

Obnova Muzeja AVNOJ-a u Jajcu i obeležavanje državnih praznika SFRJ posle raspada države

Učesnici: dr Srđan Radović (Etnografski institut SANU), Srđan Veljović (urednik fotografije, Studentski kulturni centar Beograd) i Nataša Tepavčević

Radno vreme Galerije: utorak – subota od 12:00 do 21:00;

nedeljom od 12:00 do 18:00; Ponedeljkom Galerija ne radi!

Komentari