Izložba “MONUMENTALNE STRUKTURE” Žarka Aleksića

Vizuelni umetnik Žarko Aleksić će na svojoj samostalnoj izložbi u Galeriji Doma omladine Beograda prikazati radove koji se bave pitanjima ličnog sećanja i njegovim manifestacijama na sopstvenu percepciju izgrađenu u sadašnjosti. Narativi projektovani iz prošlosti biće prikazani kao dokumenti umetnikovog odrastanja.

Iako ličan, projekat je čitljiv na više načina –sam koncept se može sagledavati i kao kolektivno sećanje na devedesete godine prošlog veka, prikazane kroz istaknute reprezente iz lične istorije, protagoniste iz Aleksićevog života. Ti reprezenti (nana i deka), na indirektan način upućuju na ideološki spektar koji je izgrađen na osnovama društvenih konstrukta tradicionalističkih narativa sredine XX veka. Njihove realizacije unutar projekta su označitelji jugoslovenskih vrednosti koje su i dalje bile zastupljene u periodu umetnikovog odrastanja.

Izložba će biti upotpunjena artefaktima koji su bili upotrebni objekti tog vremena.

Žarko Aleksić se u svojoj umetničkoj praksi bavi pitanjima spoljnih uticaja na mozak i telo, i na načine na koje oni reaguju na suštinske promene – učenje stranih jezika, odnos imaginacije i percepcije, misaoni tok, gubljenje kilaže (projekat: Hyperplastic) i preispitivanje sopstvenih sećanja kroz misaone procese i suočavanje sa objektima iz detinjstva (projekat: Monumental Structures).

 

 

Biografija

Žarko Aleksić, rođen u Knjaževcu; studirao filozofiju na Univerzitetu u Beogradu, nakon čega se upisao na Akademiju likovnih umetnosti u Beču. 2018. godine uredjuje i vodi predmet „Umetnost i Kognitivne Nauke“.

Magistraturu na istom fakultetu je stekao 2019. godine.

Kroz svoj rad povezuje  umetnost i kognitivne  neuronauke, kroz ispitivanje odnosi izmedju duha i tela, kao i kroz  teme intencionalnosti, mentalne reprezentacije, konstrukata realnosti, tokova svesti, empatije i neuroplastike.

 

Galerija Doma omladine Beograda

Radno vreme: utorak-subota od 12:00 do 21:00;

nedeljom od 12:00 do 18:00; ponedeljkom Galerija ne radi.

Komentari