Izložba “Make me feel green again” Nevene Ostojić i Marka Obradovića Изложба “Make me feel green again” Невене Остојић и Марка Обрадовића

Izložba “Make me feel green again” je koncipirana kao iskustvo koje pruža atmosferu oaze unutar galerijskog prostora sa ciljem da preispita pozicije transhumanizma i ekologije. Povezuje se plastično i organsko, digitalno i materijalno. Strah od propadljivosti okoline i nadolazeće nemaštine nas tera u fantazije o utopiji i fetišizacije distopije.

 

Preispitivanje društva i grada koji je u tranziciji podrazumeva osvešćivanje stanja kroz koja se prolazi u tom procesu. Veze koje postoje između ličnog i javnog, komercijalnog i alternativnog. Lični odnosi prema ovim imaginarnim socijalnim konstruktima i samoj prirodi se nesvesno adaptiraju konzumerističkim potrebama koje transformšu njihov kontekst. Prostori koji su pre imali spiritualni ili ritualni kvalitet sad su nadjačani optimizacijom i postaju utilitarni. Zbog efikasnosti, granice objektivnog i subjektivnog postaju sve tanje i uspomene na prirodu postaju eskapističke na putu ka transhumanizmu.

 

MAKE ME FEEL GREEN AGAIN Svet trave, zabave, nepodnošljive lakoće postojanja, čiste sreće, sirovog zadovoljstva. Nevena Ostojić i Marko Obradović u svojim radovima ispituju sentimentalnost i romantizaciju rajskog pejzaža i idealnog života koji je uzurpiran savremenim motivima hiperprodukcije i intervencijama čoveka. Oba umetnika ispituju izmenjene duhovne stavove prema prirodi i kreiranjem mitologija kroz motive anđela i duhovnih rituala, daju im novi smisao i karakter. Stvaranjem ovih mitologija i realnost.i umetnici nalaze kreativan način da se suoče sa mogućim ishodima sveta i prikažu alternativne prikaze daljeg života na zemlji. Ovi prikazi nisu nastali kao rešenje ili kritika savremenog života već kao subjektivne vizije koje mute granice bliske realnosti i naučne fantastike. Zbog ovoga nastaje hibridni prikaz koji je u fazi konstantne transformacije i postaje neukrotiv.

Come with us, akril na platnu, 2022, Nevena Ostojić

 

Nevena Ostojić ove transformacije interpetira kroz beg u digitalno kolažirane realnosti u kojima izmenjuje ličnu stvarnost kombinujući je sa svojom internet personom. Samu sebe prikazuje u procesu metamorfoze ka novoj veziji čoveka konzumenta, gde to nije nužno negativno. Distopija postaje teren za ultimativnu utopiju, gde se veruje da će ljudi doći do načina kako da, proučavanjem drugih vrsta, dođu do novih birokratskih pojednostavljenja i rešenja za goruća pitanja sve većeg broja stanovnika grada.

 

Fountain, ulje na platnu, 2020, Marko Obradović

 

Marko Obradović kroz svoje radove istražuje distorziju ranih uspomena, koje se kroz odrastanje nesvesno prilagođavaju savremenom svetu i postepeno dobijaju distopijski karakter. On svoju mitologiju dalje konkretizuje uvođenjem motiva sintetičkih anđela, hibridnih životinja i toksičnih fontana. Utopija zapravo postaje distopija.

 

Kroz igranje sa ovim binarnostima, smaka sveta i novog početka, umetnici nam pokazuju da ne brinu o ishodu već se predaju apsurdu i uče da plivaju u njemu.

 

Nevena Ostojić (1998.) je vizuelna umetnica iz Beograda. Završila je master studije slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti. Bavi se temama urbanizacije i transhumanizma kroz sliku, video i audio instalacije. U svojoj praksi najčešće istražuje intersekcije kluba i umetnosti.

Izložbe:

2018 – samostalna izložba u Galeriji Tvrđava (Kalemegdan), Beograd

2019 – samostalna izložba u Galeriji Tvrđava (Kalemegdan), Beograd

2020 – nagrada na 20. Bijenalu studentske grafike u organizaciji Studentskog grada, Kulturni centar, Beograd

2021 – grupna izložba ‘BITI PRISUTAN’, Paviljon Cvijete Zuzorić, Beograd

2022 – grupna izložba ’MASTERPIECES’, U10, Beograd

2022 – grupna izložba ‘Paleta mladih’, Kulturni centar Vrbas

 

 

Marko Obradović (1998.) je vizuelni umetnik iz Beograda. Završio je master studije slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Kroz svoju praksu se najčešće bavi figuracijom kroz sliku, video, skulpturu i fotografiju. Istražuje teme zazornosti i transhumanizma.

 

Izložbe:

2020 – grupna izložba “HARDPRESSED”, KC Magacin, Beograd

2021 – samostalna izložba “Autohoror”, Ostavinska galerija, Beograd

2021 – grupna izložba “Things to come”, Kulturni Centar Dorćol, Beograd

2021 – grupna izložba “Tačka susreta”, Galerija ŠTAB, Beogradu

2022 – grupna izložba “MASTERPIECES” , Galerija U10, Beograd

2022 – grupna izložba “Bajka” u saradnji sa Voždovačkom galerijom, Galerija KULA, Beograd

2022 – grupna izložba ‘Paleta mladih’, Kulturni centar Vrbas

2022 – samostalna izložba “Chain of Command”, DE BOUWPUT gallery, Amsterdam

 

***************************

Galerija Doma omladine Beograda

Radno vreme: utorak-subota od 12:00 do 21:00;

nedeljom od 12:00 do 18:00; ponedeljkom Galerija ne radi.

 

 

Komentari