Izložba ”Liquid light” Aleksandre Petković

Stvarnost je samo onakva kakvom smo predodređeni da je vidimo. Svet oko nas izgrađen je od živih, vibrirajućih ali nevidljivih membrana. Svaka nosi novi kod spoznaje. Probijanjem jedne ulazimo u sledeću, bližu centru. Možemo ostati na krajnjoj tački udaljenoj od središta, ali van tog kruga ne možemo biti.

 

Vidjivi i nevidljivi krug egzistiraju čvrsto umreženi, pretapaju se jedan u drugog, potpuno neometano. Njihovim spajanjem dobijaju puni smisao.  Čovek je receptor za veliku količinu informacija koje dolaze iz jednog i drugog. Taj izolovani trenutak kada zaglušujući šum nestane i kada prostor i vreme kao da prestanu da postoje nosi fragment jedne nove percepcije tog nevidljivog. Svaki je ključ za sledeću membranu.

Primarna, sunčeva energija, pretočena u svetlost je pokretačka, daje životni impuls i spoznaju opipljive stvarnosti. Ona je i višedimenzionalna i nosi mogućnost poniranja u drugi nivo stvarnosti i spoznaje. Sve što postoji ista je energija, a različiti vrtlozi te energije stvaraju svet koji poznajemo i otkrivamo.

Instalacija je u znaku svetlosti i kruga kao najsavršenijeg među oblicima zahvaljujući kome možemo sebi da predstavimo duhovno ili stvarno mesto na kome se nalazimo i tu postavimo ono što nas okružuje ili ono čime mi sebe okružujemo. Postavka je ideja transformacije makro stvarnosti u intimni mikro svet, koji je iskustvo te stvarnosti i nagoveštaj onoga šta se krije iza.

                                                                                            
Aleksandra Petković

 

Aleksandra Petković rođena je 1987. godine u Kruševcu. Osnovne i Master studije na vajarskom odseku FLU završila je 2012. godine u klasi prof. Veljka Lalića.
Godine 2015. vodila i uređivala program Ineks galerije gde je juna 2015. imala prvu samostalnu izložbu “Sav univerzum je u tebi”. Učestvovala je na brojnim izložbama i festivalima, a poslednja u nizu njenih aktivnosti je učešće u multimedijalnom projektu VERNAE američkog umetnika Ethana Folka kao autor instalacija i kostima za nekoliko performansa održanih tokom juna i jula 2015. na više različitih lokacija u Beogradu.
Njene skulpture nalaze se u kolekcijama u Londonu i Alžiru.
Trenutno živi i radi u Beogradu.

 

 

 

Komentari