Izložba i javni program: Projekat “Dodatno/dopunska nastava”

Inicijatori/ke projekta/radna grupa: Miloš Miletić i Mirjana Radovanović, Isidora Ilić i Boško Prostran i Danilo Prnjat.

„Dodatno/dopunska nastava“ je koncipirana kao višeslojni i višeznačni projekat koji kroz različite forme preispituje i tretira ulogu kulture i umetnosti unutar savremenih proizvodnih odnosa.

U formalnom smislu „Dodatno/dopunska nastava“ funkcioniše kao ad hoc institucija koja sa svojim programom i politikom rada postaje korisnik infrastrukture u kojoj operiše ubacujući dodatne sadržaje, preispitujući modele funkcionisanja i načine proizvodnje svog domaćina. Razmatranjem ovih aspekata iz proizvođača i recipijenata kulture težimo da artikulišemo savremene zahteve umetničke produkcije i probleme koji nastaju prilikom njene realizacije.

Pokretanjem pitanja odnosa umetničke, kulturne i obrazovne produkcije u domovima kultura (u ovom slučaju – Doma omladine Beograda (DOB)) svrha ovakve intervencije je otvaranje pozicije umetnika-proizvođača za izmenu i unapređenje uslova u kojima on(a) radi i stvara. Institucijalna kritika postaje forma za organizaciju i produkciju kulturnog, umetničkog i edukativnog sadržaja. Na taj način institucija kulture se otvara za drugačija i kreativna rešenja kojima je cilj stvaranje horizontalnijih proizvodnih odnosa. Iniciranje eksperimentalne i temporalne platforme za razmatranje javnih institucija kulture je vođeno idejom stvaranja mogućnosti za prostor koji bi bio više javan i „naš“. Na ovaj način, radna grupa teži da u javnosti otvori pitanje mogućnosti singularizacije rada institucije, njene de-etatizacije i de-privatizacije, te sveopšte transformacije pojma javne sfere.
 

Dvonedeljni projekat je sastavljen od participativne izložbe koja obuhvata izlaganje arhivske dokumentacije DOB-a, umetničko-edukativnih razgovora o pojmovima (problemskim celinama) koje je radna grupa mapirala kao centralne za dalje propitivanje uloge i rada DOB-a i „otvoreni program“ koji je nastao javnim pozivom svim akterima i organizacijama na lokalnoj sceni.

 

Za dodatne informacije o projektu posetiti:

https://www.facebook.com/dopunskanastava/ i

https://www.dopunskanastava.blogspot.com/

Komentari