Izložba “Blue Narcissus” Aleksandre Đukić Изложба “Blue Narcissus” Александре Ђукић

Narcis je cvet izuzetno bogate simbolike, deo je mnogih mitoloških priča ali i kultura i običaja. Narcis je čest simbol obnove, novog početka upravo zbog cvata u proleće.

Plavi narcisi Aleksandre Đukić su rezultat kombinovanja vizuelne estetike kojoj je naklonjena, i pozicioniranja narcisa kao motiva kroz koji pristupa proučavanju i predočavanju svojih introspektivnih promišljanja.

Na njenim platnima, rascvetali narcisi se međusobno prepliću, i izranjaju iz haosa lišća kojim su okruženi, pritom snažnim kontrastom oponirajući pozadini prostora u koji su smešteni. Ponekad potpuno se graničeći sa apstrakcijom, pretapajući se jedan u drugi, lebdeći, smešteni su u nedefinisan prostor, koji ih samo dodatno naglašava. Namerno su predstavljeni u različitim fazama, od tek procvetalih do uvelih narcisa, koji su često odraz emocija i duhovnog stanja umetnice, a što se ujedno odražava i na korišćeni kolorit. Iako su neretko simboli bezrezervnog samoljublja, što možda i može, sa izvesnom rezervom biti u korelaciji sa prethodnim interesovanjima umetnice koji su obuhvatali autoportrete, narcisi bi ipak mogli stajati kao vesnik početka jedne sasvim nove poetike.

Narcis, kao noseći motiv na radovima umetnice imao je ulogu medijuma između unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta autorke. Cvet narcisa koji ima bogatu simboliku, uspeo je da prenese sve poruke i lične stavove autora, bez suvišnog narativnog i direktnog pristupa temi. Postoje različita tumačenja simbolike ovog cveta i u skladu sa tim i različiti pristupi prezentovanja istog u njenim radovima.

Tamara Stanković, istoričar umetnosti

 

Plavi narcisi, triptih (akvarel)

 

Aleksandra Đukić rođena je 1997. godine u Beogradu. Završila je Školu za dizajn na smeru Likovni tehničar 2016. godine. Završila je Master akademske studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2021. godine u klasi prof. Dobrice Bisenića. Izlagala je na više samostalnih i grupnih izložbi u Beogradu i drugim gradovima širom Srbije. Od 2018. godine volontira u Narodnom muzeju u Beogradu. Trenutno je na Doktorskim umetničkim studijama na FLU. Od 2021. godine radi kao slikar/animator na filmu poljske produkcije „Seljaci“. Član ULUS-a od 2020. godine.

 *************************

Istražujući o simbolici narcisa, literatura me je „odvela“ do Azije i njihove duge tradicije pravljenja najfinijeg porcelana oslikanog karakterističnom plavom bojom. Tada su se svi motivi, simboli, lična i opšta shvatanja tradicije i toga šta ona nosi i predstavlja – spojili u jedan smislen koncept. Uvidela sam povezanost simbolike novog početka koju nosi narcis sa čistotom bele boje koja je upravo jedna od asocijacija na to, dok plava boja simbolizuje tradiciju. Ideja je, naime, da se kroz radove na papiru na direktan i indirektan način kroz simbole i motive predstavi ideja o konceptu upotrebe tradicije i majstorstva starih zanata i znanja koji su naši prethodnici stekli pre nas, utabali put i na nama je da umemo to da prepoznamo i iskoristimo na nama svojstven način. Samim tim se tradicija nastavlja, povećava joj se vrednost, ali i prirodno menja odnosno nadograđuje kvalitetima naslednika iste.

Motiv kruga je glavni i ključni deo kompozicije radova iz više razloga. Pre svega, posvećen je renesansnoj tezi koja govori upravo o majstorstvu onoga ko ume da slobodnom rukom izvuče savršenu kružnicu kao dokaz veštine i savršenstva. Povratak priče na tradicionalno shvatanje umetnosti i povezivanje kvaliteta izrade dela sa vrednošću koje ono nosi. Krug, takođe, predstavlja i simbol cikličnosti, ponavljanja, i sinonim je jedinstva i tradicije.

Koloristički, plava boja i na crtežima dominira na čisto beloj podlozi. Površine plave boje se preklapaju i daju naznaku buketa uvelih narcisa koji se formiraju u kružnici – koja simboliše cikličnost, savršenstvo, celovitost, večnost.

Ovi radovi su nastali sa idejom da implementiram sve svoje likovne uzore i shvatanja umetnosti u jedan novi koncept, koji odgovara savremenom dobu i mogućnostima koje danas kao autor imam na raspolaganju. Spoj duha prošlog vremena i savremenih struja, spoj različitih tradicionalnih elemenata i uticaja dovelo je do jedne, ipak, nove estetike.

Aleksandra Đukić

 

 

Smrt na dan Uskrsa, triptih (ulje na platnu)

 

*****************

Galerija Doma omladine Beograda

Radno vreme: utorak-subota od 12:00 do 21:00;

nedeljom od 12:00 do 18:00; ponedeljkom Galerija ne radi.

Komentari