Izložba “Balkan: Lažni idoli” grupe A3.Format

Balkan predstavlja karakteristično područje i u geopolitičkom i u sociokulturnom pogledu. Istorija Balkana je dinamična kako za učesnike u njegovim društveno-političkim igrama, tako i za analitičare ovakvih scenarija. Karakteristika društava sa ovog prostora jeste jak kult ličnosti, da li samog “velikog vođe” ili čitavog miljea “heroja” i “idola” iz domena kulture.

Nažalost, nebrojeni primeri pokazuju da su na te pozicije uglavnom dospevali pojedinci čiji lik i delo negiraju vrednost rada, podstiču destruktivnost, laku zabavu i etničku, odnsno nacionalnu netoleranciju. Ratni profiteri, estradni pevači, političari, glumci, sveštena lica i svi drugi koji su na bilo koji način formirali medijsku (pa samim tim) i javnu svest u mislima većine postoje kao slike – portreti koji referiraju na uspeh. Bez kritičke dekonstrukcije idolopokloničkih mehanizama ne može doći do prevazilaženja ustaljenih obrazaca ponašanja koji pogoduju razvijanju kulture siromaštva. Pamćenje populacije administrirano od strane brzog tempa medijskih senzacionalizama stvara repetitivni tok istorije. Objavom konkursa za najbolje portrete balkanskih idola želeli smo da apelujemo na neophodnost budne i trezvene svesti građanstva u pogledu nekritičkog prihvatanja serviranih junaka sa društveno-političkog polja.

Uslov za konkurisanje je bio da autori predstave svoje potrete “najvećih balkanskih idola”. Na taj način smo uspeli da kreiramo svojevrsnu kolekciju portreta ličnosti koje su obeležile društvene i kulturne procese na prostoru Srbije posmatrane kroz prizmu mladih dizajnera i umetnika.

Gosti urednici iz Slovenije (ZEK Crew i David Krančan) i Hrvatske (Petra Milički, Katarina Zlatec, Hrvoje Živčić, Niko Mihaljević i Dario Dević) paralelno su realizovali još dve publikacije [MADE IN SLOVENIA] i [MADE IN CROATIA] koje zajedno čine trilogiju “Balkan:Lažni idoli”.

Na izložbi u Domu omladine Beograda će biti predstavljeni svi radovi autora iz Slovenije, Hrvatske i Srbije i prezentovano štampano izdanje publikacije [MADE IN SLOVENIA].
 
A3.Format grupa je osnovana kao neformalni umetnički kolektiv 2005. godine u Novom Sadu. Od 2010. godine deluje kao neprofitabilna nevladina organizacija.

A3.Format projekat je dizajnersko-umetnička saradnička platforma posvećena promociji savremenog dizajna i mladih autora kroz društveni aktivizam. Okupljamo preko 600 dizajnera sa prostora bivše Jugoslavije što nas čini najvećom takvom dizajnerskom platformom na Balkanu. Princip funkcionisanja A3.Format platforme sastoji se u preciznom odabiru društvenih tema koje se putem javnih konkursa obrađuju od strane mladih dizajnera sa područja Srbije i bivše Jugoslavije. Svi pristigli radovi se predstavljaju na http://www.a3format.org zvaničnom sajtu i http://a3format.blogspot.com zvaničnom blogu, a najbolji radovi se štampaju u periodičnim publikacijama. Ove publikacije predstavljaju svojevrstan dizajnersko–aktivistički vodič kroz Balkan. Sve publikacije su besplatne. A3.Format grupa je u 2009. godini realizovala jednogodišnji projekat “Urban violence” koji se sastoji iz četiri publikacije: “Urban violence Vol:1”, “Low-budget issue Vol:02”, “CMYK Wars Vol:03” i “A3:ID Ideologija dizajna Vol:04”. Ove publikacije predstavljaju svojevrstan dizajnersko–aktivistički vodič kroz Balkan. Celokupan projekat je bio propraćen izložbama u zemlji i inostranstvu, kao i prezentacijama koje su promovisale svako pomenuto izdanje. Realizacija je trajala od marta do decembra 2009. U 2010. godini realizovana je peta publikacija “Ilustrovani Romski bukvar Vol:05” a 2011. godine šesta publikacija “Uradi sam Vol:06“ koja je nastala na istoimenoj radionici u Novom Sadu u januaru.

A3.Format projekat je 2010. godine nagrađen SupERSTE nagradom u Srbiji i GRIFON nagradom za najbolji grafički dizajn u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj, u kategoriji knjiga i druge publikacije.


Radno vreme: utorak-subota od 12:00 do 21:00;  
nedeljom od 12:00 do 18:00; Ponedeljkom Galerija ne radi!

Komentari