47. Izložba crteža i skulptura malog formata studenata Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu

Crteži u izboru Svetlane Volic, sa asistentima Nemanjom Nikolićem i Stefanom Tasićem
Skulpture u izboru Dragana Rajšića

Izložba ustanovljena 1971. godine, sada već tradicionalna saradnja Fakulteta likovnih umetnosti i Doma omladine Beograda, pruža uvid u širok opseg poetskih izraza, kreativnih i istraživačkih postupaka na polju crteža i skulpture malog formata. Razumevanje i vladanje tradicionalnim crtačkim i vajarskim tehnikama, ali i primena inovativnih postupaka, materijala i koncepata jesu odlike predstavljenih radova. Izložba crteža i skulptura studenata FLU jeste jedinstvena prilika da se publika upozna sa radom mladih likovnih stvaralaca, sa nastavnim procesom koji se odvija na Fakultetu likovnih umetnosti, a  ujedno i najavljuje Godišnju izložbu koja će se sredinom juna otvoriti u sve tri zgrade Fakulteta likovnih umetnosti.

=
Umetnički rad je kontinuirani istraživački proces u kom je crtež osnova i preparativan segment u različitim medijima.
Crtež = studija = početak, sredina i kraj.
On je prostor pamćenja, ukazivanje na postupno kreiranje identiteta dela, njegove pojavnosti  i potencijalnosti koje se uvek razvijaju, grade, traju . Crtežom se iznova i iznova  upuštamo u nemoguć poduhvat: da stvorimo saglasnost uma i ruke u konačni proizvod duha. Crtački ideogrami umetničkog mišljenja su mikro strukture nalaženja i gubitka kontrole. Često su konstanta i kardiogram autorske poetike. To su kognitivne mape ličnog sveta relacija, krhke strukturne apstraktne temporalnosti koje ponekad imaju snagu da na svoju okolinu deluju razorno.
Crtež je homeostažično utočišta iz kojih sve počinje. I završava se.
Tako i ova, tradicionalna Izložba crteža i male plastike studenata Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu iscrtava svoju 47 godinu sugerišući važnost crtačke discipline koja se neguje od osnivanja Akademije do danas.
Jer “na crtežu su i leto i podne i besmrtnost.  Razume se, besmrtnost.”

Jelena Spaić,

kustos grafičke kolekcije Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu

Galerija Doma omladine Beograda

Radno vreme: utorak-subota od 12:00 do 21:00;

nedeljom od 12:00 do 18:00; ponedeljkom Galerija ne radi.

Komentari