46. Izložba crteža i skulptura malog formata studenata Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu

Crteži u izboru Vladimira Nikolića, asistenta na slikarskom odseku FLU. Skulpture u izboru Dragana Rajšića, docenta  na vajarskom odseku FLU

Ustanovljena 1971. godine, sada već tradicionalna saradnja Fakulteta likovnih umetnosti i Doma omladine Beograda, ova manefestacija pruža uvid u širok opseg poetskih izraza i kreativnih, istraživačkih, postupaka na polju crteža i skulpture malog formata. Razumevanje i vladanje tradicionalnim crtačkim i vajarskim tehnikama, ali i primena inovativnih postupaka, materijala i koncepata jesu odlike predstavljenih radova.

Izložba crteža i skulptura studenata FLU jeste jedinstvena prilika da se publika upozna sa radom mladih likovnih stvaralaca, sa nastavnim procesom koji se odvija na Fakultetu likovnih umetnosti, ali i da najavi Godišnju izložbu koja će se sredinom juna otovriti u sve tri zgrade Fakulteta likovnih umetnosti.

 

Galerija Doma omladine Beograda

Radno vreme: utorak-subota od 12:00 do 21:00;  
nedeljom od 12:00 do 18:00; ponedeljkom Galerija ne radi.

Komentari