ISTINA

Dom omladine Beograda na čelu sa novopostavljenim v.d. direktorom Markom Stojanovićem, smatra neophodnim da istinito informiše javnost, koja je je u proteklih nekoliko dana obmanjivana lažnim informacijama, o saradnji Doma omladine Beograda i Niš Art Fondacije (NAF).

Razumemo potrebu Laleta Đurića da lične i poslovne probleme i propuste pravda pred sobom, saradnicima i javnosti, ali ne prihvatamo da to čini na račun Doma omladine Beograda.

Dom omladine Beograda i Niš art fondacija potpisali su međusobni UGOVOR O PROGRAMSKOJ SARADNJI, dana 10. decembra 2012. u Beogradu, a NE donatorski ugovor kako predstavnici NAF uporno obmanjuju javnost.

Po ovom Ugovoru, između ostalog, NAF se obavezala da dostavi nacrte tzv. pokretne galerije – mobilijara na odobrenje tehničkoj službi Doma omladine Beograda, u roku od 30 dana od potpisivanja Ugovora, što NAF NIJE učinio ni nakon tog perioda.

Dom omladine Beograda je po Ugovoru, oslobodio prostor svoje Galerije u predviđenom periodu od 22. marta do 08. aprila 2013. godine za potrebe žiriranja NAF-a i time ostvario ne mali trošak.

Prva izložba NAF-a u Domu omladine Beograda najavljena je za kraj aprila/početak maja 2013. godine. Po Ugovoru NAF se obavezao da će izradi mobilijara pristupiti u roku od najmanje 2 nedelje pre prve izložbe. U ovom predviđenom roku, a ni do danas NAF nije preduzeo ništa po ovom pitanju. Uredništvo, producent i sekretar Doma omladine Beograda kontaktirali su NAF i pokušali da dobiju informacije o daljoj realizaciji saradnje. Nismo dobili konkretan odgovor, već samo okviran plan realizacije izložbe. Na osnovu tih informacija, iako šturih i nezvaničnih, Dom omladine Beograda, u najboljoj nameri da izađe u susret svom partneru, uradio je velike izmene ranije godišnjim planom predviđenih programa u svom prostoru.

Otkazivanjima i pomeranjima programskih celina Domu omladine Beograda je izmakla značajna potencijalna dobit, a NAF ni do danas nije uložio niti jedan dinar u saradnju sa Domom omladine Beograda.

Pet dana, nakon izbora Marka Stojanovića, na mesto vršioca dužnosti direktora Doma omladine Beograda, organizovan je sastanak, 05. juna 2013. godine i to u Domu omladine Beograda. Tragali smo za rešenjima u prevazilaženju problema koje ima NAF u realizaciji dogovorenih aktivnosti.  V.d. direktora Doma omladine Beograda, izrazio je spremnost da se zanemare do tog trenutka nastali problemi zbog nepoštovanja ugovornih obaveza od strane NAF-a, i da se nađe rešenje za realizaciju saradnje, s obzirom da Dom omladine Beograda već ima određenih troškova.

Drugi sastanak, održan je u Domu omladine Beograda 19. juna 2013. godine. Na ovom sastanku nije bio prisutan Lale Đurić, ali jeste njegovo pismo čiji sadržaj su nam usmeno saopštili predstavnici NAF. Na opšte iznenađenje, Lale Đurić, u svome pismu,  ostrašćenim tonom izražava želju za prekidom saradnje sa Domom omladine Beograda. Bez obzira na potpuno neočekivani razvoj događaja, nakon ovog sastanka, v.d. direktora Doma omladine Beograda, Marko Stojanović, uputio je pismo NAF-u, sa planom i željom da se još jednom razmotre svi problemi koje NAF ima i sporna pitanja razreše, a u cilju postizanja dogovora o daljoj saradnji. Odgovor na ovo pismo nikada nismo dobili.

Nakon svega navedenog i napora koje je učinio Dom omladine Beograda, za potpunu nevericu je dalji tok događaja. Počevši sa 28. junom 2013. usledio je niz napisa u dva štampana medija („Blic“ i „Danas“),  u kojima Lale Đurić iz NAF-a, izvrće činjenice i obmanjuje javnost citiranjem nepostojećih članova Ugovora.

Lale Đurić iznosi niz lažnih podataka:

–    Najgrublje se obmanjuje javnost izjavama da je reč o donaciji, iako je u pitanju Ugovor o programskoj saradnji, koji podrazumeva sasvim drugi niz obaveza. U tom svetlu netačna je tvrdnja da Dom omladine Beograda ne bi imao troškova. Naprotiv, troškovi Doma omladine Beograda nekoliko  puta prevazilaze moguću vrednost „donacije“ NAF-a.

–    Najgrublje se obmanjuje javnost navodima da Dom omladine Beograda nije zainteresovan za saradnju sa NAF-om, što ni u jednom trenutku ni usmeno ni pismeno niko iz Doma omladine Beograda nije izrazio. Svi smo se više nego odgovorno odnosili prema kući u kojoj radimo i koja pripada svim beograđanima, a najviše mladima.

–    Najgrublje se obmanjuje javnost da Marko Stojanović, vd. direktora Doma omladine Beograda nije bio zainteresovan da se upozna sa projektom NAF-a. Naglašavamo, ni Domu omladine Beograda niti Marku Stojanoviću nikada NIJE bio predočen precizan projekat izrade tzv. mobilijara, niti plan aktivnosti NAF-a u prostoru Doma omladine Beograda.

–    Najgrublje se obmanjuje javnost izjavama da je za realizaciju programa NAF-a u prostoru Doma omladine Beograda po Ugovoru predviđeno ukupno trajanje “od 15 do eventualno 90 dana u toku godine” što nije istina, jer se Ugovorom u članu 1. precizno navodi da je trajanje predmetnog programa 90 dana tokom svake kalendarske godine u narednih 5 godina, koliko je trajanje ugovora

–    Najgrublje se obmanjuje javnost da je NAF trebalo da obezbedi rasvetu za prostor Doma omladine Beograda. Ugovorom je predviđeno da NAF proizvede isključivo tzv. mobilijar, dok Dom omladine Beograda o svom trošku treba da obezbedi neophodnu svetlosnu opremu i majstora svetla.

Nakon pisma Laleta Đurića koje je pročitano 19. juna na sastanku u Domu omladine Beograda i objava u medijima da NAF odustaje od saradnje sa Domom omladine Beograda, o čemu ni u jednom trenutku nismo i zvanično obavešteni, uputili smo pismo NAF-u 2. jula 2013. godine sa molbom da se u pisanoj formi izjasne da li su jednostrano raskinuli Ugovor o programskoj saradnji. U pismu smo ponovo naglasili da je Dom omladine Beograda spreman za dalje razgovore i realizaciju Ugovora. Odgovor, do danas nismo dobili.  

Sve organizacije koje podržavaju umetnost, pa tako i NAF dobro su došle u Dom omladine Beograda. Nismo prekinuli saradnju, iako NAF od prvog dana kasni sa realizacijom i grubo i bez objašnjenja krši ugovorne obaveze.

O čemu se onda radi?

O tome da je Lale Đurić, na najgrublji i najbestidniji način obmanuo svoje saradnike, a onda i celokupnu javnost. Probleme u svome poslovanju i nesposobnost da realizuje dogovorene aktivnosti i postavi izložbu u dogovorenim okvirima, rešava tako što je bez ikakvog razloga okrivio Dom omladine Beograda i novopostavljenog vd. direktora Marka Stojanovića, koristeći najprimitivniji rečnik i lične uvrede.

Primitivizam i prostakluk ne prihvatamo i na isti nećemo odgovarati. Kome je do cirkuzanja daleko mu lepa kuća, neka živi i uživa u svojim lažima.

Marko Stojanović
v. d. direktora Doma omladine Beograda

 

UGOVOR O PROGRAMSKOJ SARADNJI – DOM OMLADINE BEOGRADA I NAF

Komentari