Fotografska radionica “OkO ULICE”

Autori projekta Oko ULICE: Asocijacija fotografskih autora i Centar za integraciju mladih uz podršku Doma omladine Beograda

Od ponedeljka, 5. marta, pokrenut je projekat “OkO ulice”, koji  putem foto radionica i izložbi radova na nov način utiče na socijalno uključivanje i osnaživanje dece koja žive i rade na ulici.
Prva grupa od osam polaznika, korisnika usluge “Svratište za decu”, učestvovala je u radionicama na kojima su naučili osnove fotografije.

Nakon radionica, predviđeno je da stečeno znanje primene tako što će u vidu foto dokumenta predstaviti svoje viđenje sveta koji ih okružuje, motiva koji njima budu zanimljivi, bez unapred zadatih tema.

Inicijator projekta je Asocijacija Fotografskih Autora (AFA) nova, mlada organizacija koja okuplja fotografske autore u Srbiji, dok je Centar za integraciju mladih (CIM) kao osnivač “Svratišta za decu” partner projekta. Rad CIM-a je već 7 godina usmeren na povećanje nivoa društvene uključenosti ove dece.

Projekat “OkO ulice” pokrećemo, dakle, kako bismo dodatno mobilisali mlade iz marginalizovanih grupa i pružili im priliku da svoj doživljaj ulice, rada i života pretvore u svojevrsne umetničke fotografije. Deci koji svakodnevno provode vreme na ulici profesionalci iz Asocijacije fotografskih autora pružiće obuku iz oblasti fotografije, biće im data na korišćenje fotografska oprema, i dobiće svu neophodnu podršku tokom 10 nedelja, koliko je predviđeno za fotografisanje. Najbolje fotografije nastale ovim putem biće izložene na uličnoj postavci, a po završetku projekta i ponuđene na prodaju na donatorskoj izložbi.

Isto tako, “OkO ulice” pokrećemo u želji da se  fotografija uvede kao način skretanja pažnje zajednici na decu koja žive ili rade na ulici, samim tim i da se otvori novi pristup socijalnoj inkluziji dece uključene u život ili rad na ulici. Projekat je zasnovan na ideji da se korisnicima programa socijalne inkluzije pruži mogućnost da uzmu aktivniju ulogu, da zapravo preduzmu veću inicijativu prilikom uključivanija u društvo. Na taj način, oni kao krajni korisnici programa postaju aktivni učesnici, pošto im je sada omogućeno da se vizuelno izraze na kreativan i efikasan način. Da po prvi put sami ispričaju svoje životne priče i prikažu svoje viđenje okruženja. Svaki od polaznika radionice dobija i neophodno sredstvo, mobilni telefon sa dobrim foto karakteristikama ili digitalni foto aparat, koji treba da im posluže da fotografišu svoju svakodnevicu, da nam predstave grad viđen njihovim očima.

Verujemo da ovaj projekat ima i šire implikacije koje dodatno mogu da se nadogađaju. Za početak, nadamo se da ovo biti odlična prilika da našim sugrađanima pomognemo da na drugi način vide decu koja su uključena u život ili rad na ulici, koja su većinom iz romske populacije.

Projekat “OkO ulice” za sada su podržale kompanije Telekom Srbija i Comtrade, a očekujemo da nam se tokom projakta pridruže i druge kompanije koje u svojim društveno odgovornim aktivnostima  sprovode programe podrške marginalizovanim grupama.

Za dodatne informacije:
Dragan Kujundžić, direktor AFA: tel +38163328465, drakuj@gmail.com, i
Dragana Jovanović, CIM: tel +381641646382, dragana.jovanovic@cim.org.rs

Komentari