Filmsko predavanje: “HIP-HOP FILMOVI”

Hip-hop filmovi kao novi podžanr holivudskog filma bave se životom mlade urbane generacije u eri nakon dobijanja građanskih prava. Ovi filmovi su određeni hip-hop estetikom i muzikom, često u njima učestvuju hip-hop izvođači, a predstavili su i čitavu generaciju mladih afro-američkih reditelja. Predavanje će se koncentrisati na mitove i ikonografiju hip-hop filmova kao i na samu istoriju hip-hop muzike. Predavanje je na engleskom jeziku i biće ilustrovano filmskim insertima.

Predavač: Greg De Cuire, filmolog (USA)

 

 

assets/Uploads/HipHop-Plakat.jpg

 

 

Komentari