BOSIFEST 2013.

BOSIFEST je međunarodni filmski festival osoba sa invaliditetom, jedini te vrste u jugoistočnoj Evropi, koji se ove godine po četvrti put održava u Srbiji u organizaciji Hendi Centra Koloseum. Na velikom platnu će i ove godine biti prikazan veliki broj filmova – kako u takmičarskom, tako i u revijalnom delu. Do sada je u okviru BOSIFEST-a prikazano preko 140 filmskih ostvarenja, koji se bave tematikom života osoba sa invaliditetom ili su njihovi autori osobe sa invaliditetom.

 

BOSIFEST je međunarodni filmski festival osoba sa invaliditetom, jedini te vrste u jugoistočnoj Evropi, koji se ove godine po četvrti put održava u Srbiji u organizaciji Hendi Centra Koloseum. Na velikom platnu će i ove godine biti prikazan veliki broj filmova – kako u takmičarskom, tako i u revijalnom delu. Do sada je u okviru BOSIFEST-a prikazano preko 140 filmskih ostvarenja, koji se bave tematikom života osoba sa invaliditetom ili su njihovi autori osobe sa invaliditetom.
 
Prvi BOSIFEST je održan od 20. do 30. maja 2010. godine u Dvorani Doma sindikata, pod slo­ganom „Nevidljive razlike – vidljive sličnosti“. Te godine prikazano je 55 filmova na temu života i rada osoba sa invaliditetom, iz čak 18 zemalja sa tri kontinenta.Prve godine, nagrada GRAND PRIX dodeljena je filmu „Portrait of Emotions“, producenta i reditelja Slavomira Grunberga (SAD). Plaketa BOSIFEST-a za najbolju režiju dodeljena je filmu „Drona And Me“ (Holandija), a plaketa BOSIFEST-a za najbolji scenario, filmu „Collector of Bedford Street“ (SAD). Nagrada publike u domaćoj kategoriji dodeljena je filmu Zorana Cvetkovića „Izvinite što kasnim“, a u međunarodnoj kategoriji filmu „Like a Butterfly, režiserke i pisca: Ewa Piet.( Poljska)
 
Drugi BOSIFEST je održan od 3. do 5. juna 2011. godine u Domu omladine Beograda, pod slo­ganom „Pogled, pokret, život“, a predstavio je publici 30 filmova u takmičarskom programu i 25 ostvarenja u revijalnom delu programa.Selektori BOSIFEST-a 2011 su bili Igor Turčinović Mom­čilo Moma Mrdaković. Nagrada GRAND PRIX dodeljena je filmu „Last flight“, koji je režirao Yves Langlois (Kanada). Plaketa BOSIFEST-a za najbolju režiju dodeljena je filmu „Rainman goes to Rockwiz“, a plaketa BOSIFEST-a za najbolji scenario filmu „Dvije perspektive“ (BiH). Nagrada publike je dodeljena filmu „Divljak“ (Slovenija).
 
Treći BOSIFEST je održan od 21. do 23. maja 2012. godine u Domu omladine Beograda, pod sloganom „Ne zovi me posebnim“, a selektori su bili Oleg Novković i Darijan Mihajlović. Na proš­logodišnjem BOSIFEST-u prikazano je 14 filmova u takmičarskom, a 17 u revijalnom delu pro-grama.GRAND PRIX nagrada je dodeljena filmu „Necessary Games“, režiserke Sophie Hyde (Australija). Plaketa BOSIFEST-a za najbolju režiju dodeljena je filmu „Step up!“ (Kanada), a plaketa BOSIFEST-a za najbolji scenario filmu „Flying Ann“ (Holandija). Nagradu publike osvojio je film „Tihi“ (Srbija).
 
Pored prikazivanja filmova, BOSIFEST nudi i prateće programe u vidu radionica, panel diskusija i okruglih stolova.
 
Svrha osnivanja BOSIFEST-a je ukazivanje na stvaralački rad i mogućnosti učesnika na javnoj kulturnoj sceni i širenje poruke da bi osobe sa invaliditetom trebalo da imaju ista prava i obaveze kao i drugi građani. Na taj način, ovaj festival daje snažan podsticaj donošenju mera za ravno­pravno učešćei integrisanje osoba sa invaliditetom u društvo.
Suštinski pokazatelj da postoji prostor za ovakav festival u Srbiji, jeste upravo veliko intereso­vanje stvaralaca i izvođača za učešće u programima BOSIFEST-a. Ovaj festival pridružuje se svetskim festivalima, koji se duži niz godina bave isključivo filmovima o osobama sa invaliditetom, kao i filmovima čiji su autori osobe sa invaliditetom. Mreža tih festivala pruža autorima izlazak na svetsko tržište, ali i mogućnost da predstave nove, inovativne filmove koji se bave tematikom vezanom za život osoba sa invaliditetom.
 
Filmovi prikazani na BOSIFEST-u izazivaju veliku pažnju javnosti, a najviše udruženja osoba sa invaliditetom i nevladinog sektora širom Srbije. Takođe, iz godine u godinu, ova filmska ma­nifestacija daje doprinos upoznavanju šire javnosti o pravima, položaju i potrebama osoba sa invaliditetom, poboljšanju komunikacije, prihvatanju različitosti, rušenju predrasuda o osobama sa invaliditetom, a istovremeno, filmski program podsticajno deluje na stvaranje novih filmskih i umetničkih ostvarenja.
 
Kroz program BOSIFEST-a nude se moguća rešenja za dalju razvoj demokratskog društva i stvaranje okoline, koja će biti pristupačna, bez prepreka i barijera – za sve. Festival promoviše Grad Beograd i Srbiju kroz bogatstvo različitosti i predano radi na ohrabrivanju naše kulturne i profesionalne javnosti da se upozna sa dometima umetnika sa invaliditetom iz celog sveta, kao i na stvaranju uslova za razmenu mišljenja i iskustava filmskih umetnika.
 
PROGRAM
 
Amerikana – Sreda, 05. jun
 
16:00 – 18:00
 
Revijalni program
Filmovi:
„The end” Ted Evans, Velika Britanija, 2011. 23:44
„Little word“ Backy Bailey, Velika Britanija, 2012. 07:38
Chasing cotton clouds“,  Samuel Dore, Velika Britanija, 2011. 24:00
„Bottoms Up“,  Filip Laureys, Češka Republika, 2012. 08:27
 
Takmičarski program
Filmovi:
„Body & soul“, Matthieu Bron, Danska, 2010. 53:54
 
18:00 – 19:00 Svečano otvaranje festival
Film:
Takmičarski program
„Clay”, Michael Guerraz, Francuska, 2012. 17:59
 
 
 
 
 
 
19:00 – 22:00
 
Takmičarski program
Filmovi:
„Last Taboo”, Alexander Freeman, USA, 2012. 50:25
„Aka Doc Pomus”, Sharyn Felder/WillHechter/Peter Miller, Canada, 2012. 99:33
 
 
Amerikana – četvrtak, 06. jun
 
16:00 – 18:00
Takmičarski program
Film: „Macropolis”, Joel Simon, Nova Irska, 2012. 07:03
 
Revijalni program
Filmovi:
„Dečak Jugoslav”, Predrag Vukosavljević, Srbija, 2012. 26:46
„Gamba trista”, Francesko Filippi,Italija, 2010. 08:20
„Happy child”, David Bagarić,Hrvatska, 2012. 04:08
„Red pill”, Lucy Walker, USA, 2012. 13:32
„Kako umetnostruši zidove”, Nebojša Vujković Cvijin, Srbija, 2012. 25:49
„Put ka ravnopravnosti”, PetarPetrović, Srbija, 1987. 29:00
„Wheelchair daires”, Reid Davenport, USA, 2012. 27:33
 
 
Takmičarski program
Film: „My sweetheart”,  Daniel Metge,Francuska, 2011. 23:00
 
Revijalni program
Film: „In my book”,  JUMPcuts fi lm,Velika Britanija, 2010. 11:57
 
18:00 – 20:00
Takmičarski program
Filmovi:
„Bolji smo zajedno”, Kosta Đorđević, Jaša Gabrijan, Bojana Andrić, Srbija, 2012. 18:07
„Chromosom 5”, Maria Ripoll and Lisa Pram, Španija, 2013. 06:00
„Humming child”, Heidi Sundby, Norveška, 2011.  28:55
 
Revijalni program
Film: „Adaptacija” Daniel Carracci, Francuska,  2012.  14:23
 
20:00 – 22:00
Takmičarski program
Filmovi:
„Free improvisation”, Renato Giugliano, Izrael, 2011.  49:42
„Getting up”, The tempt one story, Caskey Ebeling, USA, 2012. 72:46
 
Amerikana – Petak, 07. jun
 

 

Prvi BOSIFEST je održan od 20. do 30. maja 2010. godine u Dvorani Doma sindikata, pod slo­ganom „Nevidljive razlike – vidljive sličnosti“. Te godine prikazano je 55 filmova na temu života i rada osoba sa invaliditetom, iz čak 18 zemalja sa tri kontinenta.Prve godine, nagrada GRAND PRIX dodeljena je filmu „Portrait of Emotions“, producenta i reditelja Slavomira Grunberga (SAD). Plaketa BOSIFEST-a za najbolju režiju dodeljena je filmu „Drona And Me“ (Holandija), a plaketa BOSIFEST-a za najbolji scenario, filmu „Collector of Bedford Street“ (SAD). Nagrada publike u domaćoj kategoriji dodeljena je filmu Zorana Cvetkovića „Izvinite što kasnim“, a u međunarodnoj kategoriji filmu „Like a Butterfly, režiserke i pisca: Ewa Piet.( Poljska)

 

Drugi BOSIFEST je održan od 3. do 5. juna 2011. godine u Domu omladine Beograda, pod slo­ganom „Pogled, pokret, život“, a predstavio je publici 30 filmova u takmičarskom programu i 25 ostvarenja u revijalnom delu programa.Selektori BOSIFEST-a 2011 su bili Igor Turčinović Mom­čilo Moma Mrdaković. Nagrada GRAND PRIX dodeljena je filmu „Last flight“, koji je režirao Yves Langlois (Kanada). Plaketa BOSIFEST-a za najbolju režiju dodeljena je filmu „Rainman goes to Rockwiz“, a plaketa BOSIFEST-a za najbolji scenario filmu „Dvije perspektive“ (BiH). Nagrada publike je dodeljena filmu „Divljak“ (Slovenija).

 

Treći BOSIFEST je održan od 21. do 23. maja 2012. godine u Domu omladine Beograda, pod sloganom „Ne zovi me posebnim“, a selektori su bili Oleg Novković i Darijan Mihajlović. Na proš­logodišnjem BOSIFEST-u prikazano je 14 filmova u takmičarskom, a 17 u revijalnom delu pro-grama.GRAND PRIX nagrada je dodeljena filmu „Necessary Games“, režiserke Sophie Hyde (Australija). Plaketa BOSIFEST-a za najbolju režiju dodeljena je filmu „Step up!“ (Kanada), a plaketa BOSIFEST-a za najbolji scenario filmu „Flying Ann“ (Holandija). Nagradu publike osvojio je film „Tihi“ (Srbija).

 

Pored prikazivanja filmova, BOSIFEST nudi i prateće programe u vidu radionica, panel diskusija i okruglih stolova.

Svrha osnivanja BOSIFEST-a je ukazivanje na stvaralački rad i mogućnosti učesnika na javnoj kulturnoj sceni i širenje poruke da bi osobe sa invaliditetom trebalo da imaju ista prava i obaveze kao i drugi građani. Na taj način, ovaj festival daje snažan podsticaj donošenju mera za ravno­pravno učešćei integrisanje osoba sa invaliditetom u društvo.

Suštinski pokazatelj da postoji prostor za ovakav festival u Srbiji, jeste upravo veliko intereso­vanje stvaralaca i izvođača za učešće u programima BOSIFEST-a. Ovaj festival pridružuje se svetskim festivalima, koji se duži niz godina bave isključivo filmovima o osobama sa invaliditetom, kao i filmovima čiji su autori osobe sa invaliditetom. Mreža tih festivala pruža autorima izlazak na svetsko tržište, ali i mogućnost da predstave nove, inovativne filmove koji se bave tematikom vezanom za život osoba sa invaliditetom.

Filmovi prikazani na BOSIFEST-u izazivaju veliku pažnju javnosti, a najviše udruženja osoba sa invaliditetom i nevladinog sektora širom Srbije. Takođe, iz godine u godinu, ova filmska ma­nifestacija daje doprinos upoznavanju šire javnosti o pravima, položaju i potrebama osoba sa invaliditetom, poboljšanju komunikacije, prihvatanju različitosti, rušenju predrasuda o osobama sa invaliditetom, a istovremeno, filmski program podsticajno deluje na stvaranje novih filmskih i umetničkih ostvarenja.

Kroz program BOSIFEST-a nude se moguća rešenja za dalju razvoj demokratskog društva i stvaranje okoline, koja će biti pristupačna, bez prepreka i barijera – za sve. Festival promoviše Grad Beograd i Srbiju kroz bogatstvo različitosti i predano radi na ohrabrivanju naše kulturne i profesionalne javnosti da se upozna sa dometima umetnika sa invaliditetom iz celog sveta, kao i na stvaranju uslova za razmenu mišljenja i iskustava filmskih umetnika.

 

PROGRAM

 

Amerikana – Sreda, 05. jun

16:00 – 18:00

Revijalni program

Filmovi:

„The end” Ted Evans, Velika Britanija, 2011. 23:44

„Little word“ Backy Bailey, Velika Britanija, 2012. 07:38

Chasing cotton clouds“,  Samuel Dore, Velika Britanija, 2011. 24:00

„Bottoms Up“,  Filip Laureys, Češka Republika, 2012. 08:27

 

Takmičarski program

Filmovi:

„Body & soul“, Matthieu Bron, Danska, 2010. 53:54

 

18:00 – 19:00 Svečano otvaranje festival

Film:

Takmičarski program

„Clay”, Michael Guerraz, Francuska, 2012. 17:59

 

 19:00 – 22:00

Takmičarski program

Filmovi:

„Last Taboo”, Alexander Freeman, USA, 2012. 50:25

„Aka Doc Pomus”, Sharyn Felder/WillHechter/Peter Miller, Canada, 2012. 99:33

 

Amerikana – četvrtak, 06. jun

16:00 – 18:00

Takmičarski program

Film: „Macropolis”, Joel Simon, Nova Irska, 2012. 07:03

Revijalni program

Filmovi:

“Dečak Jugoslav”, Predrag Vukosavljević, Srbija, 2012. 26:46

„Gamba trista”, Francesko Filippi,Italija, 2010. 08:20

„Happy child”, David Bagarić,Hrvatska, 2012. 04:08

„Red pill”, Lucy Walker, USA, 2012. 13:32

„Kako umetnostruši zidove”, Nebojša Vujković Cvijin, Srbija, 2012. 25:49

„Put ka ravnopravnosti”, PetarPetrović, Srbija, 1987. 29:00

„Wheelchair daires”, Reid Davenport, USA, 2012. 27:33

 

Takmičarski program

Film: „My sweetheart”,  Daniel Metge,Francuska, 2011. 23:00

Revijalni program

Film: „In my book”,  JUMPcuts fi lm,Velika Britanija, 2010. 11:57

18:00 – 20:00

Takmičarski program

Filmovi:

„Bolji smo zajedno”, Kosta Đorđević, Jaša Gabrijan, Bojana Andrić, Srbija, 2012. 18:07

„Chromosom 5”, Maria Ripoll and Lisa Pram, Španija, 2013. 06:00

„Humming child”, Heidi Sundby, Norveška, 2011.  28:55

Revijalni program

Film: „Adaptacija” Daniel Carracci, Francuska,  2012.  14:23

20:00 – 22:00

Takmičarski program

Filmovi:

„Free improvisation”, Renato Giugliano, Izrael, 2011.  49:42

„Getting up”, The tempt one story, Caskey Ebeling, USA, 2012. 72:46

 

Amerikana – Petak, 07. jun

15:00 – 17:00

Takmičarski program

Film: „Lost child?”, Gregory Ruzzin and Alyssa Ruzzin, USA, 2012.  91:00

Revijalni program

Filmovi:

„Crossing the Divide”, Cathy Heffernan,Velika Britanija, 2012. 16:12

 „5 needles”,  Julian Peedle – Callo, Velika Britanija, 2011. 13:44

17:00 – 19:00

Takmičarski program

Film: „A Shadow of Blue”, Carlos Lascano, Francuska, 2011, 2012. 12:07

Revijalni program

Filmovi:

„Academia de especialista”, Miguel Gallardo, Španija,2012. 07:30

„You me”,  Simon Herdman,Velika Britanija, 2012.  23:12

„Veronika”, Mark Michel, Nemačka, 2011. 06:34

Takmičarski program

Film: „Lucy”, Libby Blood, USA, 2012. 10:06

Revijalni program

Filmovi

“Who cares,Camilla Arnold”,  Camilla Arnold, Velika Britanija, 2013. 26:00

„Confession”, Julian Peedle-Callo, Velika Britanija, 2012.  23:40

19:00

Svečano zatvranje, dodela nagrada

Komentari