69. MARTOVSKI FESTIVAL: SELEKCIJA DOKUMENTARNOG FILMA PREKO 50 MINUTA

Predstavljamo program filmova iz selekcije 69. Martovskog festivala, koji se  takmiče u kategoriji dokumentarnog filma preko 50 minuta.

 

Duga resa / Fringe Infringe

2021 / 61’ 42’’

Scenario i režija / Written and directed by

Škart

Produkcija / Produced by

Vladimir Šojat

Glumi / Cast

Milica Savić Mica

Producentska kuća / Production company

FRAKCIJA – Filmska revolucionarna akcija

Domaćica Mica S. iz predgrađa, ukrašavajući resama tegle zimnice, dolazi do pronalaska koji će promeniti život mnogih do kojih doputuju njene navlakvake.

Suburban housewife Mica S. while decorating jars with fringes, invents door-knobs that will touch many lives.

 

Evo sada vidiš sa može / And now you can see it is possible

2020/21 / 147’

Režija / Directed by

Slobodan Simojlović

Scenario / Written by

Biljana Maksić

Saradnici na scenariju / Written in collaboration with

Zorica Kojić, Dragan Ambrozić, Slobodan Simojlović

Produkcija / Produced by

Dragan Ambrozić, Uroš Marković

Glume / Cast

Električni orgazam

Producentska kuća / Production company

RTS

U trenutku kada gotovo cela Jugoslavija stoji u kordonima žalosti, zbog smrti druga Tita godine 1980, grupa mladih ljudi u podrumu neumorno traži svoj put da kaže nešto o svetu koji vidi i doživljava. Iako se početkom osamdesetih učinilo da će se društvene okolnosti promeniti i da će sa svojom idejnom sabraćom, muzičarima iz generacije “novog talasa” zauvek obezbediti svoje mesto na jugoslovenskoj rok sceni, nova iskušenja su pred njih postavljala prepreke pred kojima bi mnogi odustali. Ipak, Električni orgazam su uvek iznova pokazivali neverovatnu otpornost, zastupajući plemenitu dimenziju rokenrola, koja im je obezbedila trajanje do današnjih dana, kada su postali uzor mnogim mladim zaljubljenicima u zvuke, ritmove i reči večno slobodnog roka. Kroz naraciju o pokušajima grupe Električni orgazam da održi koncert kojim bi proslavila svojih 40 godina rada, ali zbog pandemije ne uspeva da nađe salu, na svetlo dana izlazi ne samo cela istorija ove jedinstvene grupe, nego i cele epohe, priča o tome šta je predstavljao rokenrol kao životno iskustvo u našim krajevima.

In 1980, when Yugoslavia mourns the death of Comrade Tito, a group of young people in a basement relentlessly search for their way to express themselves about the world around them. The 1980s started with a promise of a change of social environment and a secure spot for Električni Orgazam in the Yugoslav rock scene, along with their “new wave” companions. But soon, the band faced ordeals that would force many others to give up. However, Električni Orgazam continued to demonstrate incredible endurance, representing the noble dimension of rock and roll, enabling them to keep going to this day, turning them into role models for many young lovers of sounds and rhythms and words of the eternally free rock music. The story about the efforts of Električni Orgazam to hold a concert celebrating 40 years of work, but due to the pandemic failure to find a venue, is also a story about the history of this unique band and what rock and roll meant as a way of life in our region.

Svetska festivalska premijera / World festival premiere

Foto: Goranka Matić

 

Gde je dom? / Where is home?

2020 / 53’ 41’’

Režija / Directed by

Saša Perić

Scenario / Written by

Saša Perić, Petar Mitrić, Demir Mekić, Nebojša Petrović

Produkcija / Produced by

Nevena Nikolić, Petar Mitrić

Glume / Cast

Dragan Jovanović, Slađan Todorović

Producentska kuća / Production company

IGNIS & Beogradski centar za ljudska prava

Slađan i Dragan su dvojica mladića čije odrastanje je bilo dosta drugačije od odrastanja većine njihovih vršnjaka. Obojica su kao veoma mladi dospeli u dom za nezbrinutu decu, na mesto koje je trebalo da za njih bude utočište od porodičnih problema. Gotovo 20 godina nakon dolaska u dom oni se prisećaju najranijih dana svog detinjstva, prvih utisaka iz doma, iskustava koja su ih zauvek obeležila, odnosa sa drugom decom i vaspitačima, teških i lepih trenutaka, izazova i prepreka preko kojih su morali preći nakon započinjanja samostalnog života. Kroz njihove priče prelama se jedan poseban pogled na odrastanje i porodicu, prijateljstvo i ljubav, patnju i usamljenost, hrabrost i istrajnost.

Slađan and Dragan, two young men, had a quite different upbringing than most other children. They both arrived at a children’s home at a very young age, supposedly a refuge from family problems. Almost 20 years later, they remember the earliest days of their childhood, first impressions of the children’s home, experiences that marked them forever, relationships with other children and staff members, difficult and beautiful moments, challenges and obstacles they had to overcome after starting an independent life. Their stories offer a unique view of growing up and family, friendship and love, suffering and loneliness, courage and endurance.

 

Glumčina / More than an actor

2021 / 66’ 59’’

Režija / Directed by

Vladimir Ristić

Scenario / Written by

Po knjizi „Čarobnjak Radmilović“ Milana Cacija Mihailovića / Based on the book Wizard Radmilović by Milan Caci Mihailović

Produkcija / Produced by

Oliver Paunović

Glume / Cast

Zdravko Šotra, Dušan Kovačević, Mira Banjac, Aljoša Vučković, Seka Sablič, Goran Marković, Svetlana Bojković, Goran Sultanović

Producentska kuća / Production company

City Production Niš

Svedočanstva ljudi koji su godinama sarađivali sa Zoranom Radmilovićem u pozorištu i na filmu. Veliki oslonac u filmu je arhivski materijal, ogromna građa koja je ostala iza Zorana i koja predstavlja riznicu kulturne baštine Srbije.

Testimonies of people who worked with Zoran Radmilović in theater and film for years. The film largely relies on substantial archival material that remained behind Zoran, creating the gem of the Serbian cultural heritage.

 

Koreni / Roots

2021 / 79’ 47’’

Scenario i režija / Written and directed by

Tea Lukač

Produkcija / Produced by

Andrijana Sofranić Šućur

Producentska kuća / Production company

NANA 143

Senzorno-etnografsko iskustvo o ljudima i prirodi zarobljenim u vremenu.

Sensorial-ethnographic experience about people and the environment trapped in time.

 

Pejzaži otpora / Landscapes of Resistance

2021 / 95’ 59’’

Srbija, Francuska, Nemačka / Serbia, France, Germany  

Režija / Directed by

Marta Popivoda

Scenario / Written by

Marta Popivoda, Ana Vujanović

Produkcija / Produced by

Marta Popivoda, Dragana Jovović, Jasmina Sijerčić

Producentska kuća / Production company

Teorija na Delu / Theory at Work

Fim beleži putovanje kroz sećanja antifašističke borkinje Sonje (97), jedne od prvih partizanki u Jugoslaviji, koja je bila i među vođama pokreta otpora u Aušvicu. Puštamo njenu priču da putuje kroz vreme, ka telima novih generacija antifašista, sugerišući da je uvek moguće misliti i vršiti otpor.

The film records a journey through the memories of the anti-fascist fighter Sonja (97), one of the first partisans in Yugoslavia and the resistance movement leader in Auschwitz. We let her story travel through time towards the new generations of anti-fascists, suggesting that it is always possible to think and fight.

 

Rampart/ Rampart

2021 / 62’ 10’’

Scenario i režija / Written and directed by

Marko Grba Singh

Produkcija / Produced by

Marko Grba Singh, Jelena Angelovski

Producentska kuća / Production company

Nanslafu films

U napuštenom stanu na obodu Beograda, sećanja na noćne more uporno se prepliću sa uspomenama iz detinjstva. Dedin video rekorder, kućni ljubimci, porodična okupljanja i prizori iz neizvesnih 1998. i 1999. otkrivaju svakodnevni život obuhvaćen istorijskim događajem.

In an abandoned apartment on the Belgrade outskirts, flashbacks of nightmares keep intertwining with childhood memories. Grandpa’s VCR, pets, family gatherings and scenes from the precarious 1998 and 1999 reveal everyday life in the backdrop of a historical event.

 

Srećna Nova, Jivu/ Merry Christmas, Yiwu

2020 / 94’

Srbija, Švedska, Nemačka, Francuska, Belgija, Katar / Serbia, Sweden, Germany, France, Belgium, Qatar

Scenario i režija / Written and directed by

Mladen Kovačević

Produkcija / Produced by

Iva Plemić Divjak, Mario Adamson

Producentska kuća / Production company

Horopter Filmska Produkcija

Intiman film o svakodnevici kineskih radnika, između komunističke tradicije i novoustanovljenog kineskog sna o uspehu, vodi nas u Jivu, grad sa 600 fabrika božićnih ukrasa, u kojima se Božić proizvodi za ceo svet.

An intimate film about the everyday life of Chinese workers, between the communist tradition and the newly established Chinese dream of success, takes us to Jiva, a city with 600 factories of Christmas decorations, where they produce Christmas for the entire globe.

 

Telenovela sivo u koloru / Telenovela Greyscale in Color

2021 / 63’

Scenario i režija / Written and directed by

Filip Martinović

Produkcija / Produced by

Filip Martinović, Nikola Savićević

Glume / Cast

Filip Martinović, Asha Broenn

Producentska kuća / Production company

GULU GULU presenta

Koprodukcijska kuća / Co-production company

Cinnamon i Fakultet dramskih umetnosti

Rođen u Beogradu, odrastao u Barseloni, Filip postavlja sebi jedno, na prvi pogled, jednostavno pitanje – odakle sam? U potrazi za odgovorima, zajedno sa Ašom, Etiopljankom čija je prošlost još komplikovanija od njegove, odlutaće na daleka mesta na kojima im se priviđaju scene iz španskih serija.

Born in Belgrade, raised in Barcelona, Filip asks himself one, at first glance, simple question – where am I from? In search of answers, together with Asha, a young Ethiopian woman with an even more complicated background than his, they will wander to distant places where they imagine scenes from telenovelas.

 

Viktorija, 15 / Viktorija, 15

2020 / 52’

Scenario i režija / Written and directed by

Mina Petrović

Produkcija / Produced by

Ikonija Jeftić, Jovana Karaulić, Miodrag Popović

Glume / Cast

Viktorija Milošević, Selena Simić, Nada Rajaković

Producentska kuća / Production company

Akcija produkcija, FORGRADE

Viktorija je bubnjarka čija interesovanja i ambicije dostižu svoj pun potencijal tokom leta 2019. godine, zahvaljujući Rok kampu za devojčice.

Victoria’s drumming interests and ambitions reach full potential during the summer of 2019, thanks to the Rock Camp for Girls.

 

Volterov osmeh ili filmsko pismo francuskom prijatelju / Voltaire’s Smile or, a Film letter to a French Friend

2020 / 63’

Režija / Directed by

Nikola Stojanović

Produkcija / Produced by

Jovan Marković

Naracija / Narration

Tihomir Stanić

Producentska kuća / Production company

Film i Ton

Reditelj Nikola Stojanović posvećuje ovaj film Patriku Besonu i Francuskoj. Pariz je bio grad u kome je Stojanović stažirao pre nego što je počeo da se bavi filmom profesionalno. Ovo je njegov presek razmišljanja o zemlji koja ima kompleksan odnos sa Srbijom.

Director Nikola Stojanović dedicates this film to Patrick Besson and France. Paris was where Stojanović did his internship before he started professionally making films. This is a breakdown of his thoughts about a country that has a complex relationship with Serbia.

Beogradska premijera / Belgrade premiere

 

ŽŽŽ (Žurnal o Želimiru Žilniku) / ŽŽŽ (Journal About Želimir Žilnik)

2021 / 90’

Scenario i režija / Written and directed by

Janko Baljak

Produkcija / Produced by

Siniša Bokan

Producentska kuća / Production company

Arbos

Road movie dokumentarac kroz poluvekovnu  filmografiju Želimira Žilnika. Ali i putovanje kroz istoriju  Jugoslavije, zemlje koje više nema. Specifičnim stilom  dokudrame, koji je godinama gradio, Žilnik je snimajući niskobudžetne filmove decenijama uspeo da ostane angažovan i hrabar, ali iznad svega slobodan. Priča o neprekidnoj  borbi za obespravljene socijalne i manjinske grupe, koje su neprekidno glavni junaci Žilnikovih filmova.

A road movie documentary exploring half a century of Želimir Žilnik’s filmmaking. But also a journey through the history of Yugoslavia, a country that no longer exists. With his specific docudrama style built over the years, Žilnik managed to address all essential topics and remain brave, but above all free, by making low-budget films. This is a story about the constant struggle for disenfranchised social and minority groups, the enduring main heroes of Žilnik’s films.

 

*****************************************

Selekciona komisija takmičarskog programa 69. Martovskog festivala:

Dragana Latinović, rediteljka i producentkinja

Darko Ković, snimatelj, montažer, reditelj i producent

Igor M. Toholj, filmski i TV montažer, autor dokumentarnih i eksperimentalnih filmova

Ivan Velisavljević, dramaturg i filmski kritičar

Umetnički direktor Martovskog festivala: Dejan Dabić

Martovski festival – 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma biće održan od 29. marta do 2. aprila 2022. godine u Domu omladine Beograda, koji je i organizator događaja.

www.martovski.rs

 

 

Komentari