FESTIVAL PORESKIH OBVEZNIKA

Organizatori: Fiskalna koalicija – Liberalni centar Katalaksija, Libertarijanski Klub Libek, Mreža za političku odgovornost, Klub fon Nojman, Građani za prosperitet – mreža lokalnih zajednica građana iz Niša, Kragujevca i Pazove, Studenti za slobodu – mreža organizacija sa nekoliko fakulteta iz Beograda (Filozofski fakultet, Fakultet političkih nauka, Ekonomski fakultet, Pravni fakultet)

Saradnici: Izdavačka kuća Global book, NALED i Fiskalni monitor

 

Organizatori: Fiskalna koalicija – Liberalni centar Katalaksija, Libertarijanski Klub Libek, Mreža za političku odgovornost, Klub fon Nojman, Građani za prosperitet – mreža lokalnih zajednica građana iz Niša, Kragujevca i Pazove, Studenti za slobodu – mreža organizacija sa nekoliko fakulteta iz Beograda (Filozofski fakultet, Fakultet političkih nauka, Ekonomski fakultet, Pravni fakultet)
Saradnici: Izdavačka kuća Global book, NALED i Fiskalni monitorž
Program
Sreda, 5. jun 
12h Konferencija za štampu i javna najava događaja Festival poreskih obveznika.
13h – 15h Sigurna kuća za poreske obveznike – razgovori sa građanima u centru Beograda i na nekoliko lokacija. 
18:00
Velika sala
Tribina „Mladi i tržište“
Otvorena tribina u velikoj sali Doma omladine. Razgovor sa zanimljivim sagovornicima o načinu na koji mladi danas gledaju na ekonomiju. Šta u školama učimo i kakvu sliku o ekonomiji dobijamo iz medija? Koja je tu uloga obazovanja i civilnog društva? 
Učesnici: 
Vladimir Pavićević, docent na Fakultetu političkih nauka;
Goran Milovanović, kognitivni psiholog i asistent na Fakultetu za medije i komunikaciju;
Aleksandar Novaković, filozof sa Instituta za političke studije i urednik liberalnog internet magazina „Katalaksija“;
Petar Čekerevac, direktor logistike Fiskalne koalicije;
Moderator: Denis Kolundžija, novosadski Dnevnik.
Četvrtak, 6. jun
11h – 14h Nastavak Sigurne kuće za poreske obveznike na više lokacija u Beogradu.
18:00
Velika sala
Tribina „Odbrani novčanik“ 
Druga i glavna otvorena tribina u velikoj sali Doma omladine. Na ovoj tribini razmotrićemo načine na koji građani svojim udruživanjem mogu dugoročno da vrše pritisak na vlasti po pitanju odgovornijeg upravljanja. Atraktivni gosti iz inostranstva ukazaće nam na svoja iskustva izgradnje građanskih fiskalnih koalicija. 
Učesnici: 
Mikloš Dzurinda, bivši premijer i ministar spoljnih poslova Slovačke republike. Kao jedan od najpoznatijih i najuspešnijih evropskih reformatora, Dzurinda će izneti svoja iskustva u pogledu ekonomskih reformi u svojoj zemlji i zašto je takva vrsta reformi značajna za prosperitet građana.
Matthew Elliot, bivši predsednik TaxPayers Alliance iz Londona. Opisan od strane BBC-a kao „jedan od najuticajnijih lobista u Vestminsteru“, Elliot aktivno vodi razne kampanje koje za cilj imaju vršenje pritiska „odozdo“ na donoseoce odluka kako bi se samnjivali porezi i obuzdavala javna potrošnja. 
Boris Begović, profesor Pravnog fakulteta i predsednik Centra za liberalno demokratske studije (CLDS) iz Beograda. 
Miloš Nikolić, politički direktor Fiskalne koalicije. 
Moderator: Danica Vučenić, Radio-televizija Vojvodine. 
Petak, 7. jun 
11h – 14h Nastavak Sigurne kuće za poreske obveznike na više lokacija u Beogradu. 
18:00
Velika sala
Tribina „Kočnice privrede“
Ttreća otvorena tribina u velikoj sali Doma omladine sa temom koja svakodnevno pogađa sve građane. Zašto je i dalje nizak životni standard u Srbiji i kakve to veze ima sa porezima i regulacijuom privrede? Tokom ove tribine razgovaraćemo sa različitim preduzetnicima koji će izneti svoje viđenje problema kao i sa gostima koji se profesionalno bave temom poreza. 
Učesnici: 
Ivan Simič, direktor Poreske uprave;
Tomislav Momirović, generalni direktor Mona Hotel Management;
Dušan Miljević, preduzetnik i osniač iu+zdavačke kuće Global book iz Novog Sada;
Partneri NALED-a 
Subota, 8. jun 
12h Marš poreskih obveznika – od SKC-a, Masarikovom do Ministarstva finansija. Prvi put u Srbiji poreski obveznici javnom šetnjom skreću pažnju javnosti da ne žele da se kriza koristi kao izgovor za napad na njihov novčanik. 

 

Program

 

Sreda, 5. jun 

12h Konferencija za štampu i javna najava događaja Festival poreskih obveznika.

13h – 15h Sigurna kuća za poreske obveznike – razgovori sa građanima u centru Beograda i na nekoliko lokacija. 

18:00

Velika sala

Tribina „Mladi i tržište“

Otvorena tribina u velikoj sali Doma omladine. Razgovor sa zanimljivim sagovornicima o načinu na koji mladi danas gledaju na ekonomiju. Šta u školama učimo i kakvu sliku o ekonomiji dobijamo iz medija? Koja je tu uloga obazovanja i civilnog društva? 

Učesnici: 

Vladimir Pavićević, docent na Fakultetu političkih nauka;

Goran Milovanović, kognitivni psiholog i asistent na Fakultetu za medije i komunikaciju;

Aleksandar Novaković, filozof sa Instituta za političke studije i urednik liberalnog internet magazina „Katalaksija“;

Petar Čekerevac, direktor logistike Fiskalne koalicije;

Duško Krsmanović – European Doctorate in Law and Economics, Univerzitet u Bolonji i član Društva Lobista Srbije;

Moderator: Denis Kolundžija, novosadski Dnevnik.

 

Četvrtak, 6. jun

11h – 14h Nastavak Sigurne kuće za poreske obveznike na više lokacija u Beogradu.

18:00

Velika sala

Tribina „Odbrani novčanik“ 

Druga i glavna otvorena tribina u velikoj sali Doma omladine. Na ovoj tribini razmotrićemo načine na koji građani svojim udruživanjem mogu dugoročno da vrše pritisak na vlasti po pitanju odgovornijeg upravljanja. Atraktivni gosti iz inostranstva ukazaće nam na svoja iskustva izgradnje građanskih fiskalnih koalicija. 

Učesnici: 

Mikloš Dzurinda, bivši premijer i ministar spoljnih poslova Slovačke republike. Kao jedan od najpoznatijih i najuspešnijih evropskih reformatora, Dzurinda će izneti svoja iskustva u pogledu ekonomskih reformi u svojoj zemlji i zašto je takva vrsta reformi značajna za prosperitet građana.

Matthew Elliot, bivši predsednik TaxPayers Alliance iz Londona. Opisan od strane BBC-a kao „jedan od najuticajnijih lobista u Vestminsteru“, Elliot aktivno vodi razne kampanje koje za cilj imaju vršenje pritiska „odozdo“ na donoseoce odluka kako bi se samnjivali porezi i obuzdavala javna potrošnja. 

Boris Begović, profesor Pravnog fakulteta i predsednik Centra za liberalno demokratske studije (CLDS) iz Beograda. 

Miloš Nikolić, politički direktor Fiskalne koalicije. 

Moderator: Suzana Trninić, novinarka B92

 

Petak, 7. jun 

11h – 14h Nastavak Sigurne kuće za poreske obveznike na više lokacija u Beogradu. 

 

18:00

Velika sala

Tribina „Kočnice privrede“

Ttreća otvorena tribina u velikoj sali Doma omladine sa temom koja svakodnevno pogađa sve građane. Zašto je i dalje nizak životni standard u Srbiji i kakve to veze ima sa porezima i regulacijuom privrede? Tokom ove tribine razgovaraćemo sa različitim preduzetnicima koji će izneti svoje viđenje problema kao i sa gostima koji se profesionalno bave temom poreza. 

Učesnici: 

Dragoljub Rajić, direktor Unije poslodavaca Srbije

Ivana Rotim i Bogdan Đurić, TPA Horwath

Radiša Dumonić, preduzetnik Home Invest d.o.o.

Tomislav Momirović, generalni direktor Mona Hotel Management;

Dušan Miljević, preduzetnik i osniač iu+zdavačke kuće Global book iz Novog Sada;

Partneri NALED-a 

Moderator: Pavle Mihajlović.

 

Subota, 8. jun 

12h Marš poreskih obveznika – od SKC-a, Masarikovom do Ministarstva finansija. Prvi put u Srbiji poreski obveznici javnom šetnjom skreću pažnju javnosti da ne žele da se kriza koristi kao izgovor za napad na njihov novčanik. 

Komentari