”Energija koja pokreće emocije i život” – Silver Force u DOB-u

Novi projekat Marije Grahovac “Silver Force” publika će moći da vidi do 13.oktobra u Galeriji Doma omladine Beograda. Postavku čine dve serije grafika kružnog oblika i one formiraju put koji vodi ka centralnoj rotirajućoj instalaciji – “imaginaranom točku titanskih razmera – univerzalom pokretaču“. Projekat Silver Force je  nastavak projekta Colour Force koji je bio predstavljen u galeriji “Grafički kolektiv” u februaru 2011. godine.

“Serijom prostornih grafika Colour Force započeto je istraživanje na temu univerzalne kosmičke Sile i njenih manifestacija. Produbljivanjem ovog istraživanja nastala je serija prostornih kompjuterskih grafika Silver Force koja predstavlja svođenje ove višeslojne tematike na pojednostavljene prizore, inače složenih energetskih delovanja. Za razliku od kompjuterskih grafika iz serije Colour Force, koje su bile kvadratnog oblika, Silver Force predstavlja radove kružnog oblika, kao i centralnu rotirajuću instalaciju, čime se dodatno objašnjava tema i kompleksnost pokretanja, ali i problematika zaustavljanja, jednom pokrenute sile”, objašnjava Marija Grahovac.

Grafike iz serije Colour  Force su koloristički intenzivne, poput eksplozija boja, pa tako ističu dvojako značenje naziva Colour  Force, sa jedne strane termina preuzetog iz kvantne fizike, a sa druge strane jasnom asocijacijom na energiju i snagu boja. “Projekat Silver Force čine digitalne grafike koloristički svedene na crnu, belu, sivu i ružičastu magenta boju, formirajući snažne kontraste. Ono što povezuje projekte Colour Force i Silver Force je, pored izbora kompjuterske grafike i digitalne štampe, materijal na kome su ove prostorne grafike realizovane, a to je alubond, aluminijumski građevinski materijal, sada promenjene upotrebne vrednosti”, ističe autorka izložbe.

Sila, energija i kosmos predstavljaju trio koji je poslužio kao inspiracija za projekat. “Silver Force je, za mene, sveprisutna srebrna sila koja pokreće kosmos, svet, ali i nas same. Naš intimni doživljaj energije koja pokreće emocije i život. Sila kao izazivač promena i interakcija, kao naš unutrašnji potencijal da delujemo na svet oko sebe, kao način delovanja spoljašnjeg sveta na nas same. Energija koja pokreće sve čestice i prožima čitav kosmos, koji je neuhvatljiv. Intimne relacije posebnih sila i energija koje nude plodno apstraktno polje za učitavanje univerzalnih pitanja i prepoznavanje ličnih dilema. Pitanje spremnosti na promene kako lične, duhovne, tako i društvene. Neminovnost složenih delovanja univerzalne kosmicke sile”, kaže Marija Grahovac.

Prostorne grafike iz serije Silver Force su realizovane u tehnici digitalne štampe na alubondu, debljine 3mm. Ovako štampane grafike su dodatno odvojene od zida, približavajući se posmatraču sa tendencijom izlaska u slobodan galerijski prostor. “Na grafikama iz prve serije, slike se otvaraju poput magičnih odraza u kaleidoskopu. Apstraktni motivi eksplozija energije se udvajaju kao odrazi u ogledalu, kreirajući fantastične pejzaže. Na drugom nizu grafika apstrakcija je podignuta na sledeći nivo, a beskonačno umnoženi cik-cak motivi formiraju treperava enegretska polja i upečatljive monohromne slike. Grafike otvaraju put ka centralnoj instalaciji koja se okreće oko svoje ose i na taj način predstavlja otelotvorenje svih sila, dok vrtlog ustreptalih boja stvara neuhvatljivu sliku u kojoj kao da su sjedinjeni motivi sa svih prikazanih grafika”, ističe autorka.

Marija Grahovac rođena je 1978. godine u Beogradu. Magistrirala 2006. godine na odseku za grafiku Fakulteta Primenjenih Umetnosti u Beogradu. Diplomirala 2002. na istom fakultetu, smer grafika i knjiga. Izlagala na 11 samostalnih izložbi i na preko 70 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Predaje grafiku na Visokoj Školi Likovnih i Primenjenih Umetnosti Strukovnih Studija u Beogradu.

Radno vreme Galerije: utorak – subota od 12:00 do 21:00;  
nedeljom od 12:00 do 18:00; Ponedeljkom Galerija ne radi!

Komentari