EduViki konferencija

EduViki je prva konferencija u organizaciji Vikimedije Srbije koja se bavi saradnjom Vikimedije i obrazovno-naučnih institucija, kao i međusobnom saradnjom Vikimedijinih ogranaka na polju edukativnih projekata. Cilj skupa je upoznavanje institucija sa potencijalom Vikipedije kao nastavnog sredstva i njenom perspektivom u obrazovanju u Srbiji.

 

PROGRAM KONFERENCIJE:

 

10.30 – 10.45 Registracija i upoznavanje

10.45 – 11.45
Vikipedija i Vikimedija /
Obrazovni projekti Vikimedije Srbije /
Korišćenje Vikipedije u obrazovne svrhe

11.45 – 12.00
Pauza

12.00 – 13.45 1001 arapska reč – prvi slobodni rečnik /
Creative Commons – standardi u otvorenim obrazovnim resursima /
Uspešna saradnja sa institucijama (njihova iskustva)

13.45 – 14.00 – Pauza

14.00 – 15.00 WMUK Activities, EduWiki and Wikipedia in Higher education (Brajan Keli – Vikimedija UK) /
Metrics in Educational projects (Rod Danikan – Vikimedija Fondacija) /
Students write Wikipedia (Dominik Matus – Vikimedija Češke Republike) /
Concept of education in the Wikimedia-universe (Tim Moric Hektor – Vikimedija Nemačke)

15.00 – 15.30 Viki pitaonica – Vi pitate, mi odgovaramo

15.30 – 15.45 Završni govori organizatora i zatvaranje Konferencije

Komentari