DUH JAPANA U BEOGRADU

DEMONSTRACIJE IKEBANE, KALIGRAFIJE I KOTO MUZIKE  

Demonstracije izvodi renomirani japanski majstor Kihaćiro Nišiura

Organizacija: Ambasada Japana i Dom omladine Beograda

ULAZ JE SLOBODAN!

 

Nišiura je potomak Nišiura Enđija, osnivača Nišiura-jaki škole keramike, koja je tokom Meiđi perioda (1868,-1912.) zbog svoje izuzetne tehnike i umetničke angažovanosti bila priznata kako u Japanu tako i u inostranstvu. Njegove »Nišiura stil« ceremonije mirisa, demonstracije ikebane, kaligrafije, i drugih umetničkih formi, prihvaćene su sa oduševljenjem u Japanu i širom sveta.  
Kao zemlja sa jasnim prelazima godišnjih doba, Japan obiluje bogatom florom. Svakako da nije dovoljno samo ubrati cvet sa polja. Suština ikebane je u umetničkom raspoređivanju cvetova, gde se koristeći živo cveće i druge materijale iz prirode, teži  stvaranju kompozicije koja predstavlja tri elementa – nebo, zemlju i čoveka. 
Kaligrafija je osnova orijentalne umetnosti, a ideogrami su jedan od najznačajnijih delova orijentalne kulture. Kako pišete i izražavate ideograme, samo po sebi predstavlja umetnost, dok japanska kaligrafija sa sobom nosi „nečujnu muziku“. 
Koto (japansku harfu) svira Jamase Maiko, poznata japanska umetnica. 
Domu omladine Beograda  organizovana je i izložba kaligrafskih radova majstora Nišiure i radovi članova Udruženja japanske grafike. Izložba  traje od 26.-29. maja. 

Nišiura je potomak Nišiura Enđija, osnivača Nišiura-jaki škole keramike, koja je tokom Meiđi perioda (1868-1912.) zbog svoje izuzetne tehnike i umetničke angažovanosti bila priznata kako u Japanu tako i u inostranstvu. Njegove »Nišiura stil« ceremonije mirisa, demonstracije ikebane, kaligrafije, i drugih umetničkih formi, prihvaćene su sa oduševljenjem u Japanu i širom sveta.  

 

Kao zemlja sa jasnim prelazima godišnjih doba, Japan obiluje bogatom florom. Svakako da nije dovoljno samo ubrati cvet sa polja. Suština ikebane je u umetničkom raspoređivanju cvetova, gde se koristeći živo cveće i druge materijale iz prirode, teži  stvaranju kompozicije koja predstavlja tri elementa – nebo, zemlju i čoveka. 

 

Kaligrafija je osnova orijentalne umetnosti, a ideogrami su jedan od najznačajnijih delova orijentalne kulture. Kako pišete i izražavate ideograme, samo po sebi predstavlja umetnost, dok japanska kaligrafija sa sobom nosi „nečujnu muziku“. 

Koto (japansku harfu) svira Jamase Maiko, poznata japanska umetnica. 

U Domu omladine Beograda  organizovana je i izložba kaligrafskih radova majstora Nišiure i radovi članova Udruženja japanske grafike. Izložba  traje od 26.-29. maja. 

Komentari