Druga regionalna konferencija: MARKSIZAM ZA 21. VEK, IZ ODBRANE U NAPAD

Organizacija: Grupa Marks 21
Dođite da razgovaramo o trenutnom stanju levice, o tome kako da što brže prevaziđemo izazove s kojima se susrećemo. Regionalna konferencija socijalističkih organizatora/ki, Marksizam za 21. vek: iz odbrane u napad, održaće se 20. maja u sali Amerikana Doma omladine Beograda.

U okviru tri panela pokušaćemo da artikulišemo aktuelna pitanja, ključna za levicu u Srbiji i regionu na putu izgradnje političke alternative.

 

13:00 – Radnička klasa, danas?

Učesnici će kritički sagledati navodni nestanak radničke klase i preispitati njen potencijal kao revolucionarnog subjekta danas.

Govore: Gáspár Miklós Tamás (CEU Budimpešta), Anja Ilić (M21), Dragomir Olujić Oluja

 

15:00 – Sve naše borbe

Diskusija će ponuditi presek različitih strategija vanparlamentarnih borbi u Srbiji i regionu.

Govore: Katarina Jakovljević (Sindikalna organizacija Zastava oružje), Adin Crnkić (Mladi plus, sindikat prekarnih radnika/ca u Sloveniji), Jelena Lalatović (M21)

 

18:00 – Kako se organizovati da bismo pobedili?

Kritički ćemo sučeliti različite modele koje akteri na levici nude i preispitati da li (i zbog čega) nam je potrebna radnička partija danas, kao i autonomno organizovanje revolucionara/ki u njoj.

Učestvuju: Ne davimo Beograd, Iskra (Slovenija), Socijaldemokratska unija, Marks21

 

Na svojoj drugoj regionalnoj konferenciji, želimo da okupimo sve one koji su zainteresovani da razmene iskustva iz proteklih nekoliko godina i da na osnovu tih iskustava izgradimo zajedničku strategiju borbe za bolji svet.

Komentari