dr Ivan Rakić o SVETSKOM DANU ŽIVOTINJA

Pozivamo sve saradnike, partnere i prijatelje, da nam se pridruže 04. oktobra na tribini SVETSKI DAN ŽIVOTINJA i javno iznesu svoje stavove, poruke i saopštenja povodom Svetskog dana zaštite životinja. Takođe, otvoreni smo za nove ideje za naš program “Ljudi i životinje”, koji je za godinu dana pokrenuo niz tema vezanih za odgovorno vlasništvo, dobrobit životinja, programe edukacije, kao i tri velike akcije udomljavnja.
Pročitajte saopštenje dr Ivana Rakića, veterinara, povodom Svetskog dana životinja i naše tribine:

 

Mislim da je po pitanju napuštenih kućnih ljubimaca dosta toga urađeno, ali kad god se kod nas negde govori o zaštiti životinja mislim da priča uvek ostaje samo na psima i mačkama.

Koliko god da ima ugroženih pasa i mačaka , budite sigurni da su to najbezbednije životinje iz čovekovog okruženja i životinje koje uživaju najviše brige i pažnje.

Nisam cuo do sada da je neko govorio o ugroženim svinjama.
1. Kastriraju se bez anestezije
2. Žive najčešće u neprirodnim i nehumanim uslovima.
3. Najveći broj svinja i drugih domaćih životinja se zakolje bez predhodnog omamljivanja strujom ili specijalnim pištoljem.

To je sudbina preko 80% svih svinja u Srbiji. Slična je situacija i sa ovcama i govedima.

Sa konjima je nešto bolje stanje, ali oni nažalost najviše pate zbog ljudi koji tvrde da ih vole – obično njihovih vlasnika ili trenera. Tako da se često dešava da bolestan ili povređen konj nastupa na takmičenjima ili čak na državnom prvenstvu i da niko, pa čak ni dežurni veterinar ne može da ga zaštiti.

Eto, ako bude bilo vremena i prostora voleo bih da se i ovim životinjama posveti malo pažnje na vašim tribinama.

dr Ivan Rakić, veterinar

Komentari