dr Ana Batrićević: “Borbe pasa kao teži oblik krivičnog dela ubijanja i zlostavljanja životinja”

Povodom tribine “OPASNI PSI” I BORBE PASA, koju Dom omladine Beograda 11. decembra od 19h organizuje u sklopu ciklusa LJUDI I ŽIVOTINJE, objavljujemo stručni tekst dr Ane Batrićević, istraživača pripravnika Institut za kriminološka i sociološka istraživanja Beograd, na temu “Borbe pasa kao teži oblik krivičnog dela ubijanja i zlostavljanja životinja”.

Nesporno je da priređivanje borbi pasa predstavlja oblik ekstremne okrutnosti prema životinjama. Ovaj „krvavi sport“ ujedno se smatra ozbiljnim i složenim društvenim i pravnim fenomenom, čiji značaj prevazilazi okvire problematike dobrobiti životinja. Krivično delo ubijanja i mučenja (sada: zlostavljanja) životinja uključeno je u krivično zakonodavstvo Republike Srbije 2006. godine, ali njegov teži oblik koji se odnosi na borbu između životinja postoji tek od izmena i dopuna Krivičnog zakonika iz 2009. godine. Iste godine naša zemlja je usvojila svoj prvi Zakon o dobrobiti životinja čime su pojedine radnje koje su direktno ili indirektno povezane sa borbama između životinja proglašene prekršajima. Društvena opasnost borbi pasa, njihova povezanost sa drugim nasilničkim i kriminalnim aktivnostima, i svest o značaju dobrobiti životinja u savremenom društvu zahtevaju efikasnu primenu navedenih propisa. Smisao ovog rada je da analizira relevantne zakonske odredbe iz ove oblasti kao i da istakne i pokuša da reši nedoumice koje se mogu javiti u njihovoj praktičnoj primeni.

 

Rad dr Ane Batrićević možete pročitati OVDE.

 

Komentari