Dom omladine u Pakracu

Dom omladine Beograda nastavlja sa gostovanjima i to ponovo u gradu Pakracu, sa programom “Leonid Šejka: metafizika stvaralaštva”. Program kojim će biti obuhvaćeni život i delo velikog slikara Leonida Šejke sastoji se iz tri dela: započinjemo tribinom “Leonid Šejka: izvan tumačenja”, kojim ćemo predstaviti mladost, rane radove i zrelo stvaralačko doba Leonida Šejke, kao i njegovo učešće i značaj u okviru umetničke grupe “Medijala”. U drugom delu programa prezentovaćemo dva filma – dokumentarni “Leonid Šejka” kao i eksperimentalni film “Poslednji zapis Leonida Šejke”. Treći deo programa otvaramo razgovorom “Šejka i Medijala” kojim želimo da podsetimo na vreme i učesnike umetničkog pokreta koji je ostavio izuzetan trag u kulturi nekadašnje Jugoslavije, ali i Srbije danas.

“LEONID ŠEJKA: METAFIZIKA STVARALAŠTVA”

17. 00
Tribina: “Leonid Šejka: izvan tumačenja”

18. 00
Dokumentarni film: “Leonid Šejka”
Eksperimentalni film: “Poslednji zapis Leonida Šejke”

19. 00
Razgovor: “Šejka i Medijala”

Komentari