DOB: Javna nabavka štampa 2019.

Dom omladine Beograda objavljuje poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju u postupku javne nabavke male vrednosti br. 1.2.2./2019 – Usluge štampe materijala za potrebe programa DOB-a. Pozivamo zainteresovane ponuđače da se odazovu i podnesu svoje ponude.

DOB jn stampa 2019 Poziv za podnošenje ponuda

DOB jn Stampa 2019 Konkursna dokumentacija

JN Stampa 2019 Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama

JN Stampa 2019 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

JN stampa 2019 KD_Izmena i dopuna_Prećišćen tekst

Odluka jn Stampa 2019 DOB

JN stampa 2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Komentari