DOB: Javna nabavka 1.1.5./2018.

Ustanova Dom omladine Beograda objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara – LED rasveta za potrebe DOB-a kao sistem inteligentne rasvete, br. Jn 1.1.5./2018. Zainteresovani ponudjači mogu u prilogu preuzeti predmetnu konkursnu dokumentaciju.

Poziv JN LED rasveta 2018

KD LED RASVETA 2018 DOB

ЈН ЛЕД Одговор 1

Odluka Dod Ug LED 2018

Nova Odluka Ug JN LED 2018

LED Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Komentari