Tribina: Život i smrt Dana mladosti i rokenrola

Ciklus razgovora: STO GODINA OD OSNIVANJA JUGOSLAVIJE
Moderator: Ana Panić, Muzej Jugoslavije/Cejus
Organizacija: Centar za jugoslovenske studije (Cejus) i Dom omladine Beograda
U okviru Tribinskog programa Sto godina od osnivanja Jugoslavije koji tokom čitave 2018. godine realizuju Centar za jugoslovenske studije (Cejus) i Dom omladine Beograda predstaviće se antropološkinja Miroslava Lukić Krstanović.

Centralno pitanje predavanja biće slet kao i proslava Dana mladosti, dok će uporedo biti reči i o rokenrolu, životu mladih, političkom vaspitavanju kao i omladinskom (ne)vaspitanju u socijalističkoj Jugoslaviji.

Problematiku koja će biti razmatrana u okviru predavanja Miroslave Lukić Krstanović a zatim i razgovora sa publikom uvažena gošća Centra za jugoslovenske studije i Doma omladine Beograd definiše: “Bili jednom Dani mladosti i rokenrol koncerti u zajedničkim i ličnim svetovima nadzora, disciplina, privida i sloboda. Kroz populističke i popularne kolektivne uzavrelosti promicali su moji univerzumi. Mi – oni, mi u mi, ja izvan mi gradili su se kroz društvene sisteme preobličeni u simboličke okvire ukrštenih i odvojenih svakodnevica: mahanje zastavicama, nošenje ploča i pljuga, horskog vikanja i masovnog urlanja, pogleda na gore i buka slika, postrojavanja i gomilanja. Uzorna mladost i neprilagođene scene dali su jednom vremenu realistički, egzibicionistički i empatijski izgled pogodan za svakovrsna pamćenja. I kad je sve otišlo – ostali su čuvari sećanja na „dobra” ili „loša vremena”; ili, jednostavno odlazeći zaboravi. Da li i zbog čega se sećam(o) tih vremena? Šta je tu intrigantno ili možda beznačajno”?

Miroslava Lukić Krstanović je antropološkinja i viša naučna saradnica Etnografskog instituta SANU. Osnovna polja njenih istraživanja, koja vidi „kao hvatanje u koštac sa problemima i njihovo naučno raslojavanje”  su: migracijska dijasporizacija (Kanada),  urbani prostori i politike spektakala u socijalizmu i postsocijalizmu. Autorka je većeg broja naučnih radova kao i monografije Spektakli 20. veka, muzika i moć (Etnografski institut SANU, 2010).

Komentari