Tribina: “Žena u islamu i hrišćanstvu: Eva u Kuranu i Bibliji”

Ciklus tribina: ARAPI – ISTORIJA, CIVILIZACIJA, UTICAJI
Organizacija: Dom omladine Beograda i Arapski kulturni centar

Učestvuju: mr Danijela Marković, teolog i religiolog imr Muna Jusufspahić, islamski teolog. Moderator: Višnja Jovančević, Arapski kulturni centar

Oslanjajući se na mit o Adamu i Evi, zajedno sa učesnicama ove tribine, pokušaćemo da stavimo u dijalog kuranski i biblijski tekst i napraviti poređenje stava islama i hrišćanstva prema prvom čovekovom grehu čije je tumačenje bitno uticalo na percepciju žene u islamskom i hrišćanskom društvu. O ženi i njenoj ulozi u porodici, obrazovanju i javnom životu u islamskom i hrišćanskom društvenom kontekstu, oslanjajući se na tumačenja izvornih tekstova u skladu sa potrebama savremenog života, govoriće učesnici tribine.

 

ARAPI – ISTORIJA, CIVILIZACIJA, UTICAJI

Kroz ovaj ciklus predstavićemo istoriju arapskih naroda i država, etnologiju i kulturu pre svega arapskog, ali i drugih naroda koji naseljavaju prostore arapskih zemalja, nauku, umetnost, filozofiju. Tema predavanja biće i različita dostignuća koja su plodovi rada predstavnika arapske civilizacije, zahvaljujući kojima se Evropa upoznala sa brojevima, antičkim nasleđem koje su Arapi sačuvali i prevodili, kao i druga velika otkrića koje su svetu podarili arapski učenjaci. Bavićemo se odnosom i interakcijom arapske i islamske sa drugim civilizacijama. Gosti predavači biće ličnosti iz različitih oblasti, iz naše zemlje i inostranstva. U program će biti uključeni i predstavnici arapskih diplomatskih predstavništava, kao i osoblje inostranih instituta i kulturnih centara u Beogradu.

Komentari