Tribina: “Viktor Frankl – Ima li život smisla do posledenjeg daha”

Ciklus tribina: NEUROPSIHOLOGIJA LIČNOSTI
Organizacija:  Doma omladine Beograda i Institut  za istraživanje kulture i hrišćanstva
Govore: Vladan Beara, psiholog  i  Aleksandar Šibul, psiholog

Viktor Frankl, psihijatar koji je preživeo svu patnju koncentracionog logora uspeo je da osmisli svoj život nasuprot užasu koji je opitovao, gledajući ubijanje, mučenje, ponižavanje i obezlićenje ljudi, time je trasirao put za logoterapiju koja je pojam egzestincije stavila u fokus novog psihoterapeutskog pravca.

Komentari