Tribina: “U SUSRET OSMOM MARTU, MIZOGINIJA KAO SPONA MEĐU RELIGIJAMA”

Tribina Udruženja “Ateisti Srbije”

Govore: Nataša Lambić, (Žene u crnom), Borka Pavićević (CZKD), dr Dubravka Stojanović (Filozofski fakultet u Beogradu), Marija Dudić (Ateisti Srbije)

Udruženje “Ateisti Srbije”, u saradnji sa Domom omladine Beograda, organizuje osmomartovsku tribinu: “U susret osmom martu, mizoginija kao spona među religijama.” Pokušaćemo da na kvalitetan, kritički način obradimo kod nas stalno aktuelnu temu mizoginije u patrijarhalnom srpskom društvu, šovinizma podsticanog i potpomognutog od strane crkve i slične teme od značaja ne samo za žene u Srbiji, već i za društvo u celini.

Položaj žene u tradicionalnim monoteističkim verskim zajednicama je već milenijumima tema koja se pomera sa margine do središta društvenog i verskog života i obrnuto.

Previše toga se jednostavno podrazumeva, bez prave, ciljane diskusije i bez kritičkog preispitivanja suštinski patrijarhalnog ustrojstva sve tri velike monoteističke verske zajednice (judaizam, hrišćanstvo i islam).

Šta su dublji uzroci a šta direktni povodi svojevrsnom potčinjenom položajužene u ovim verskim zajednicama, ali i u društvu koje je pod većim ili manjim uticajem religije, odgovor će pokušati da daju učesnice tribine. Razgovor će se dotaći istorijskih okvira i preduslova, ali i paralela sa mnogobožačkim kultovima koji su obilovali ženskim božanstvima, sve do činjenica o postepenom prelasku rane hrišćanske zajednice sa gotovo ravnopravnog tretiranja oba pola, do diskriminatornog odnosa prema ženama.
Poseban osvrt će biti dat na položaj žene i majke u Republici Srbiji, uz pokušaj pronalaska odgovora na pitanje koliko je u današnje vreme žena u Srbiji
emancipovana, kakve mogućnosti ima i na koje načine joj društvo i država u tome pomažu ili odmažu, uz veće ili manje pozivanje na tradiciju, verska učenja i simboliku žene i majke.

Da li je žena i dalje samo predodređena za ulogu smerne, porodici posvećene supruge i majke, kakva joj je simbolika davana u sukobima prethodnih dvadesetak godina i gde je njeno mesto danas?

Komentari