Tribina: TUMAČENJE RODA U SERIJI BATTLESTAR GALACTICA

Ciklus: ROD I KULTURA – NOVA ČITANJA RODA
Govore: Nađa Duhaček, Tanja Kalinić i Gavrilo Petrović
Organizatori: Dom omladine Beograda, Ipak Centar, Centar za ženske studije Beograd, Fakultet za medije i komunikacije
Moderatorka: Katarina Lončarević. Saradnica u organizaciji: Sanja Seliškar.

Na junskoj tribini ciklusa Nova čitanja roda bavimo se pop kulturom i diskutujemo o seriji  Battlestar Galactica. U saradnji sa Centrom za Ženske studije pokušaćemo da se kritički osvrnemo na ovu svojevrsnu svemirsku operu i sagledaćemo je kroz prizmu rodnih uloga i identiteta.

Komentari