Tribina: “Teologija protestantizma i hrišćanska ekumena”

Ciklus tribina: POLITIČKA TEOLOGIJA I HRIŠĆANSKA EKUMENA
Učestvuju: Bela Halas (Reformatska hrišćanska crkva), Živica Tucić (verski analitičar)

Naslovom želimo da osvetlimo osnovne teološke implikacije protestantizma, kao i odnos među tradicionalnim crkvama na ovim prostorima.

Koliko su ideje Žana Kalvina i Martina Lutera imali odjeka u većinski pravoslavnim zemljama i koje su perspektive budućeg dijaloga među hrišćanskim crkava, pitanja su na koje ćemo pokušati da odgovorimo.

Komentari