Tribina: TELO U HRIŠĆANSTVU

Ciklus tribina:  TELO I NJEGOVE TRANSFORMACIJE
Učesnici: mr Goran Janićijević, teoretičar umetnosti, vanredni profesor na katedri za Zidno slikarstvo na Visokoj školi SPC za umetnosti i konzervaciju u Beogradu i teolog;  dr Aleksandar Đakovac, profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu na katedri za dogmatiku.
Autor i voditelj tribine: mr Nena Daković Jovanović, istoričar i teoretičar umetnosti.

 
Biografije:

mr Goran M. Janićijević

1987. diplomirao slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi prof. Radomira Reljića. Od 1988. – 1993. studirao na Bogoslovskom fakultetu SPC. Magistrirao na katedri za Teoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorand na katedri za teoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu BU. Vanredni profesor na katedri za Zidno slikarstvo na Visokoj školi SPC za umetnosti i konservaciju u Beogradu. Živopisao je više desetina hramova u Srbiji, Crnoj Gori, Poljskoj, Mađarskoj, SAD itd. Autor je više od stotinu pojedinačnih prikaza izložbi. Redovno učestvuje na domaćim i međunarodnim skupovima. Autor je serijala na RTS: Živopis – serijal emisija RTS (reditelj Nikola Lorencin), Osnove živopisanja – serijal emisija RTS (reditelj Žarko Dragojević). Najnoviji serijal 2012. – Ranohrišćanska umetnost, RTS (reditelj Dragan Elčić).  

dr Aleksandar Đakovac 
   

2002. magistrirao, a 2014. doktorirao bogoslovske nauke na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 2015. docent na katedri za Dogmatiku. Predaje predmete: Ontologija i etika, Teologija prvenstva i Dogmatika 1. Oblast istraživanja: sistematska i dogmatska teologija. Autor je brojnih knjiga, studija, ogleda, članaka, prikaza, intervjua. Na primer: knjiga: Leksikon hrišćanstva, judaizma i islama (Beograd, 2006), originalni naučni radovi: Starojelinska misao i problem ličnosti (Bogoslovlje 1-2/2003), Religija i nasilje – temeljne pretpostavke i eshatološki realizam, u Religija, odgovornost i tranziciona pravda (Beograd 2014.), Crkva u savremenom srpskom društvu (Teološki pogledi, 1/2015) i mnogi drugi.  Takođe, preveo je sa starogrčkog, latinskog, grčkog i engleskog jezika veliki broj stručnih tekstova.

Komentari