Tribina: ŠTA NIJE POP KULTURA

Razlike između popularne, visoke i masovne kulture
Ciklus: POP KULTURA
Govori: dr Aleksandar S. Janković

Gosti:  doktorantkinje FDU Ksenija Marković, magistar savremenog odevanja i Aleksandra Kovač, dipl. filolog  japanskog  jezika i književnosti (japanolog)

Dom omladine predstavlja dr Aleksandra S. Jankovića, prvog predavača predmeta POP KULTURA u našoj zemlji. Svakog poslednjeg petka u mesecu mlada publika tribina Doma omladine Beograda moći će da stekne uvid u različite teorije popularne kulture. Uz dr Aleksandra S. Jankovića kao gosti predavači pojaviće se doktoranti FDU sa sopstvenim tezama.

Osnovni teoretski cilj ove serije predavanja je postavljanje jasne demarkacione linije između percepcije masovne i popularne kulture, a u cilju sprečavanja zamene teza, koje je dovelo do ozbiljnih poremećaja kriterijuma u našem društvu.

Šta je potkultura, šta je kontra kultura, šta je masovna a šta elitna kultura. ŠTA NIJE POP KULTURA? Milenujumska podela karata je ustanovila da je pop kultura veliki melting pot koji objedinjuje sve ostale kulture, međutim, da li pop kultura onda gubi svoj značaj? Da li je kod nas masovna kultura dominantna, pop kultura – underground, a elitna kultura nepostojeća? Ko je zaista pobednik velike kulturne konfuzije koju su uneli konkuretnost medija, odsustvo kulturne politike i distorzija nostalgije?

U svetu postoji jasna podela na elitnu, masovnu i popularnu kulturu. Elitna je najstarija ali i najstatičnija i potpuno nepodložna promenama. Masovna je ona koja otuđuje radnog čoveka od slobode razmišljanja i delanja a pop kultura je bezpredmetno i bezuslovno obožavanje kulturnih paradigmi koje su obeležile svet posle II svetskog rata. Međutim u vremenu konstantnog menjanja kulturnih obrazaca, fenomena i postulata postavlja se suštinsko pitanje Šta nije popularna kultura, ili još preciznije, Šta nije popularna kultura kod nas i na zapadu?
Pokušaj sistematizacije i evaluacije ovog uvek promenjljivog fenomena pokušaće da da dr Aleksandar S. Janković, docent FDU koji predaje Istoriju filma i Pop kulturu. Kako su pop kulturu shvatali levičarski intelektualci frankfurstke škole Adorno, Horkhajmer, a kako Umberto Eko ili Ketrin Pikstok, a kako Bitlsi?

O dr Aleksandru S. Jankoviću
Dr Janković je diplomirao dramaturgiju na klasi Živojina Pavlovića, magistrirao 1998. godine radom “Filmske adaptacije romana Petar Pana – Nedođija kao arhetip imaginarnih mesta a filmu”. Doktorirao je tezom “Bitlsi kao kulturni artefakt” aprila 2007.godine. Kao docent predaje na predmetima Istorija filma i Istorija srpskog i jugosovenskog filma od 2007. godine. Na Univerzitetu umetnosti predaje Pop kulturu, kao prvi predavač tog predmeta u našoj zemlji. Radio je kao novinar, publicista i kritičar.

Komentari