Tribina: “Socijalizam i feminizam, feminizam u socijalizmu”

Ciklus: ROD I LEVICA
Govore: Sonja Drljević i Anđelka Milić
Dom omladine Beograda i Ženski informaciono dokumentacioni trening centar (Ženski INDOK centar) uz podršku Fondacije „Roza Luksemburg“ pokrenuli su ciklus predavanja/diskusija na temu ROD I LEVICA, sa ciljem emancipacije kroz edukaciju i otvaranje prostora za kritičko mišljenje i preispitivanje opusa socijalnih pokreta sa posebnim osvrtom na feminizam na prostorima bivše Jugoslavije.


Socijalizam i feminizam, feminizam u socijalizmu

Socijalistički feminizam ističe ulogu ukidanja ekonomskih izvora nejednakosti žena, da bi se ostvarila njihova potpuna emancipacija uz naglašavanje njihovog javnog i društvenog života. Koliko je ideja socijalističkog feminizma vezana za marksizam, koliko je bila ostvariva u bivšoj Jugoslaviji, da li su žene bile ekonomski ravnopravne tada, a koliko su to sada?

O ovim, i mnogim drugim pitanjima, vezanim za teme porodice i klase, osnivanje ženskih kooperativa, mesto feminizma unutar šireg levičarskog pokreta govoriće Sonja Drljević i Andjelka Milić.

Sonja Drljević, Diplomirala je na Građevini i ekonomiji. Jedna je od osnivačica i koordinatorka prve feminističke grupe u Jugoslaviji „Žena i društvo“ 1979 godine.Tokom 80 tih i 90 tih godina, takođe učestvuje u nastanku Centra za ženske studije i komunikaciju gde je i predavačica na temu Ženske istorije. Bila je suosnivačica je i koordinatorka organizacija : „SOS telefon za žene i decu, žrtve nasilja“,„Ženski lobi“, „Ženski parlament“.Osniva i Asocijaciju za ženske inicijative u okviru koje koordinira inicijativu „Ženski pokret – Ženska Mreža“. Tokom 2000tih koordinira predizborne kampanje za povećenje broja žena u političkim strankama, parlamentu i javnoj sferi, promociju ženskih prava na tržištu rada, i projekata za ekonomsko osnaživanje žena.Članica je Saveta za ravnopravnost polova, Vlada republike Srbije.

Andjelka Milić, Sociološkinja i redovna profesorka filozofskog fakukteta u Beogradu u penziji, doktorirala je na temi “Klase i porodica”(1976). Bila je direktorka Instituta za sociološka istraživanja, predednica sociološkog društva Srbije, urednicačasopisa “Sociologija” i “Sociološki pregled”. Područja njenih istraživanja su: sociologija porodice, socijalna antropologija,ženske studije. Objavila je mnoge radove,među kojima su :Domaćinstva, porodice i brak u Jugoslaviji, Žene politika i porodica, Generacija u protestu, Sociologija porodice.

Komentari